ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางแก้ว เป็นดินแดนประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีทหารญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพ สร้างทางรถไฟจากชุมพรถึงตำบลบางแก้ว มีการขุดอุโมงค์ของทหารญี่ปุ่น ชื่อบางแก้วมาจากชื่อของชาวบ้านคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่มีชื่อว่า “แก้ว” ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า “บางแก้ว”

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบเล็กน้อย และเป็นป่าชายเลน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือ คลองละอุ่น เนื้อที่ประมาณ 82,025 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำกระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ ประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 310 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.54 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 จากกรุงเทพ ถึงแยกปฐมพร จังหวัดชุมพรเลี้ยวซ้ายเข้าจังหวัดระนอง ถ้าจากอำเภอเมืองระนอง – ตำบลบางแก้ว ก็จะมีรถโดยสารประจำทาง ระนอง – กระบุรี วิ่งผ่าน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด

สถานที่

1) อบต. บางแก้ว
2) สถานีอนามัยตำบลบางแก้ว
3) ไปรษณีย์ละอุ่น
4) หมวดการทางกระบุรี – ละอุ่น
5) สถานีตำรวจภูธรตำบลบางแก้ว
6) จุดชมวิวทิวทัศน์

สถานที่ท่องเที่ยว
1อุโมงค์ทหารญี่ปุ่นเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์เมื่อสมัยทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในตำบล
2เขาฝาชีเขาฝาชี เป็นภูเขาลูกเล็กที่ตั้งตระห่านอยู่ในชุมชน กม.30 เป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพอันงดงามยามอาทิตย์อัสดง การเดินทางต้องใช้รถส่วนตัว เดินทางตามถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
3ซากเรือรบโบราณเป็นซากเรือรบของประเทศญี่ปุ่นที่แสดงให้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ ตั้งตระห่านอยู่กลางลำน้ำละอุ่น เกิดตะกอนทับถมจนกลายเป็นเกาะแก่งเล็กๆในลำน้ำ ยามน้ำลดรอบๆบริเวณจะเป็นหาดทรายที่ชุกชุมไปด้วยหอยไฟไหม้ ซึ่งเป็นอาหารอันเลื่องชื่อของชาวละอุ่นอีกอย่างหนึ่ง
4ปากแม่น้ำละอุ่น ปากน้ำละอุ่น เป็นแหล่งที่บรรจบของแม่น้ำ 2 สายสำคัญของละอุ่น คือ คลองละอุ่น คลองบางแก้ว มีพันธ์ปลาน้ำกร่อยอุดมสมบูรณ์ ยามหน้าหนาวเป็นแหล่งชมหิ่งห้อย ที่สวยงามในยามค่ำคืน
5ปากแม่น้ำละอุ่น
6อนุสาวรีย์หัวรถจักร (รฟท.)

ร้านอาหาร
1ร้านไผ่เขียวหมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนองอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ไม้กวาดดอกอ้อไม้กวาดดอกอ้อ
2ไวน์ขนุน (เธออยู่ไหน)ไวน์ขนุน (เธออยู่ไหน)
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระนอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1