ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียด และความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ รูปพระอินทร์ประทับบนแท่นศีรษะช้างเอราวัณ หน้าปราสาทหินศีขรภูมิ

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียด และความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนหน้าศาล เบื้องหลังเป็นหนองบัวลำภู