ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านแพน แยกออกมาจากตำบลบ้านโพธิ์ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งแยกออกมาจากตำบลเสนา ซึ่งในตำบลเสนามีตลาดที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตลาดบ้านแพน” เมื่อแยกออกไปแล้ว ตั้งเป็นตำบลใหม่ จึงได้ชื่อว่า “ตำบลบ้านแพน”

พื้นที่

ตำบลบ้านแพน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ 4,437 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำเต้า อ.บางหล จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 580 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 180 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางไปตำบลมี 2 เส้นทาง คือ การคมนาคมทางบกและการคมนาคมทางน้ำ (แม่น้ำน้อย) ซึ่งแต่เดิมใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก แต่ปัจจุบันใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลักซึ่งสะดวกและรวดเร็ว มีรถโดยสารประจำทางผ่านและมีจักรยานยนต์รับจ้างไปตำบล ระยะทางจากอำเภอเสนาไปตำบลบ้านแพนประมาณ 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ประติมากรรมกระดาษ (ศาลาทรงไทย)

สถานที่

1) วัดโคกเสือ
2) วัดโพธิ์
3) วัดยวด
4) วัดโบสถ์
5) โรงเรียนวัดโคกเสือ
6) โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
7) โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พาณิช)
8) สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยอบม้วนกล้วยอบม้วน
2ประติมากรรมกระดาษศาลาทรงไทยเป็นประติมากรรมรูปศาลาพักร้อนทรงไทยที่ทำมาจากกระดาษ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

31 + = 40