ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2540 อำเภอลาดบัวหลวง ได้แยกการปกครองจากอำเภอบางไทรมาเป็นกิ่งอำเภอลาดบัวหลวง และในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการมาจับจองที่ดินเป็นจำนวนมาก มีขุนสิงหนาทและพระยาบันลือมาจับจองครอบครองพื้นที่นี้ ภายหลังทางราชการจึงตั้งเป็นตำบลสิงหนาท เมื่อก่อนตำบลสิงหนาทมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ปี 2536 ตำบลสิงหนาท ได้แยกออกเป็นตำบลคลองพระยาบันลือ 7 หมู่บ้าน และตำบลสิงหนาท 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลสิงหนาท แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน 1 บ้านหนองสนุ่น 2 บ้านหลุมตารอด 3 บ้านหลวงประสิทธิ์ 4 บ้านหนองสนุ่น 5 บ้านหลุมทองหลาง 6 บ้านหนองน้ำส้ม 7 บ้านหลุมทองหลาง

พื้นที่

ตำบลสิงหนาท มีพื้นที่ทั้งหมด 17,199 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 16,329 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีบ่อบาดาล จำนวน 3 บ่อ มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง มีคลองขุดชลประทาน 7 คลอง

การเดินทาง

ตำบลสิงหนาทตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอครบทุกหมู่บ้าน

สถานที่

1) ร.ร.หงส์ประภาสประสิทธิ์ หมู่ที่ 3
2) สถานีอนามัย หมู่ที่ 3,7
3) ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7
4) ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 5
5) วัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 7
6) มัสยิดมฮำมะดี๊ยะห์ หมู่ที่ 2

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมไทยขนมไทย เช่น หม้อแกง กระยาสารท ทองหยอด เม็ดขนุน เป็นต้น มีลักษณะหอมหวาน สะอาดถูกสุขลักษณะ รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย และเหมาะเป็นของขวัญหรือของฝากให้แก่ญาติผู้ใหญ่ หรือมิตรสหาย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

52 − = 44