ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลาดบัวหลวงจัดตั้งขึ้นมาก่อน พ.ศ. 2457 ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางไทร ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2490 คำว่า “ลาดบัวหลวง” มาจากพื้นที่ที่เป็นที่ลาดต่ำ มีน้ำขัง และมีบัวหลวงขึ้นอยู่มาก ชาวบัานจึงเรียกว่า ลาดบัวหลวง จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่านตำบล ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ทำนา และสวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอนทอง ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 740 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลลาดบัวหลวงเป็นที่ตั้งของอำเภอลาดบัวหลวง อบต. อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กม. มีถนนลูกรังและถนนลาดยางเชื่อมต่อกับทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้ดอง,ผ้ามัดย้อม, ภาพจากรกมะพร้าว

สถานที่

1) อบต. ลาดบัวหลวง
2) เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
3) ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง
4) สถานีตำรวจ
5) วัดสุธาวาส
6) วัดอินทอารีย์
7) วัดใหม่หญ้าไทร
8) มัสยิดอัลฟูรกอน
9) ร.ร.อุปลพันธ์โรจนะประสิทธิ์
10) ร.ร.วัดตะพังโคลน
11) ร.ร.วัดอินทอารีย์
12) ร.ร.วัดหญ้าไทร
13) สถานีอนามัยตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย
2ผลไม้ดองนำผลไม้ในพื้นที่และใกล้เคียง เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ หรือผลไม้ตามฤดูกาล มาแปรรูปโดยการดอง
3ผ้ามัดย้อมเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้ามัดย้อม
4ภาพจากรกมะพร้าวภาพจากรกมะพร้าว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 78 = 88