ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองพระยาบันลือ ได้รับการประกาศจัดตั้งและกำหนดเขตการปกครองเมื่อเดือนตุลาคม 2536 โดยแยกพื้นที่ออกจากตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นตำบลลำดับที่ 7 ของอำเภอลาดบัวหลวง และมีการเลือกตั้งกำนันครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 คนที่ได้รับเลือกตั้ง คือนายปรีชา มาลาดี ตำบลคลองพระยาบันลือแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน 1 บ้านคลองพระยาบันลือ 2 บ้านรอซีดี 3 บ้านหมอนหนึ่ง 4 บ้านหมอนสอง 5 บ้านทดผู้ใหญ่กา 6 บ้านคลองใหม่ 7 บ้านมาลาอี

พื้นที่

ตำบลคลองพระยาบันลือมีพื้นที่ทั้งหมด 13,046 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 12,440 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 910 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลคลองพระยาบันลือตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ ประมาณ 13 กิโลเมตร มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอครบทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแกง

สถานที่

1) ร.ร.รอซีดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
2) วัดราษฎร์ปุณณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
3) ร.ร. วัดราษฎร์ปุณณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
4) ร.ร.สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
5) ร.ร.ประสิทธิ์วิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
6) ร.ร.มาลาอีสงเคราะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำพริกแกงน้ำพริกแกง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

33 + = 34