ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลไผ่ล้อมขึ้นอยู่กับตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง โดยบางหมู่บ้านขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย ต่อมาจำนวนราษฎรเพิ่มมากขึ้น จึงจัดแบ่งเป็นตำบลไผ่ล้อม เนื่องด้วยลักษณะสภาพแวดล้อมของพื้นที่มีกอไผ่กระจายอยู่ตามหัวไร่ปลายนาค่อนข้างมากเป็นที่สังเกตได้อย่างชัดเจน จึงเป็นลักษณะเด่น และเป็นที่มาของชื่อตำบลไผ่ล้อมขึ้นอยู่กับอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

ตำบลไผ่ล้อม มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 10 หมู่บ้านและเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วนจำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพธิ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากท่า ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพระแก้ว และ ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง และ ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

แหล่งน้ำ คลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 แห่ง
คลองชลประทาน 2 ขวา 1 แห่ง
คลองทิ้งน้ำธรรมชาติ (หมู่ที่ 9) 1 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ กสช. (หมู่ที่ 11) 1 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ รพช. (หมู่ที่ 11) 1 แห่ง
การโทรคมนาคม ไปรษณีย์ฝากส่ง (เอกชน) 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ (หมู่ที่ 3,9,11) 3 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลมีถนนติดต่อกับอำเภอทุกหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังเขื่อมต่อกัน สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝนการสัญจรไปมายังไม่สะดวกเท่าที่ควร เส้นทางการเดินทางระยะห่างจากอำเภอภาชีประมาณ 5 กิโลเมตร(จุดศูนย์กลาง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม)

ผลิตภัณฑ์

เรือประดิษฐ์ บ้านทรงไทย ข้าวเกรียบเห็ดฟาง, ขนุน, ฟักทอง

สถานที่

1) โรงเรียนวัดนาอุ่น
2) โรงเรียนวัดภาชี
3) โรงเรียนวัดหัวคุ้ง
4) โรงเรียนวัดหนองกลาง
5) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
6) วัดนาอุ่น
7) วัดหัวคุ้ง
8) วัดหนองกลาง
9) สถานีอนามัยประจำตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดนาอุ่นหมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี
2วัดหัวคุ้งหมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี
3วัดหนองกลางหมู่ที่ 11 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยไม้ปั้นจากดินกล้วยไม้ปั้นจากดิน
2ข้าวเกรียบผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปอาหารประเภทข้าวเกรียบ โดยมีการผสมผลไม้และผักประเภทต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ เป็นการเพิ่มคุณค่า และประโยชน์ทางอาหารมากขึ้น
3เรือประดิษฐ์, บ้านทรงไทยเป็นศิลปะประดิษฐ์จำลองบ้านทรงไทย และเรือใช้ในการประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

69 − 66 =