ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย ชาวบ้านสมัยนั้นเดินทางไปติดต่อราชการลำบากมากต่อมาในปี 2499 ได้ย้ายมาขึ้นอยู่กับอำเภอภาชีโดยชุมชนใหญ่ตั้งอยู่กับหมู่ที่ 1 บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วงบรรพบุรุษอพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเหตุที่ชื่อตำบลโคกม่วง เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอน มีต้นมะม่วงป่าขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเรียกโคกมะม่วงและเพี้ยนมาเป็น”บ้านโคกม่วง”ในปัจจุบัน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงในปี พ.ศ. 2539

พื้นที่

ภูมิประเทศของตำบลโคกม่วงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนมีคลองชลประทานไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา เพาะเห็ดฟาง เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เพาะเห็ดฟาง รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลเป็นถนนลาดยาง ,ถนนลูกรังและถนนคอนกรีต เป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภอ ส่วนถนนสายหลักเป็นคอนกรีต และถนนลูกรังบางส่วนจนถึง อบต.โคกม่วง การเดินทางติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังบางส่วน ระยะทางจากตำบลถึงอำเภอภาชี 4 กม. การคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

เห็ดฟาง

สถานที่

วัดโคกม่วง
อบต. โคกม่วง

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดโคกม่วงมีรูปบั้นของหลวงพ่อพัฒน์ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโคกม่วง ที่ประชาชนในตำบล และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพ นับถือศรัทธา
2

โรงแรม
1ภาชีรีสอร์ทม.3 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี โทรศัพท์ 035-311974รายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท รายวัน ๆ ละ 200 บาท

ร้านอาหาร
1ร้านปีกไม้ หมู่ 2 ต.ภาชีอาหารไทย – จีน
2ร้านวิไลปลาเผาหมู่ 2 ต.ภาชี 035-311937อาหารไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1เห็ดฟางสดดอกเห็ดฟางสด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 2