ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

เมื่อก่อนมีราษฎรได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ 1 แห่ง และได้อาศัยน้ำแห่งนี้บริโภคและเพื่อการเกษตร ต่อมาได้มีราษฎรเพิ่มมากขึ้นและได้ขยายบ้านเรือนห่างออกไปแต่ก็ยังใช้น้ำจากหนองน้ำแห่งนี้ในการบริโภค ขณะเดินทางไปหนองน้ำเมื่อมีคนมาถามว่า ไปไหนก็มักจะตอบว่าไปหนองน้ำใส “หนองน้ำใส” จึงกลายมาเป็นชื่อตำบลจนทุกวันนี้ แต่ในปัจจุบันนี้ หนองน้ำได้ตื้นเขินและราษฎรได้บุกรุกเป็นที่ทำการเกษตรไปแล้ว แต่ยังคงมีเค้าให้เห็นอยู่บ้านที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสเดิมทีเป็นสภาตำบลหนองน้ำใส และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ในปี พ.ศ. 2539 ตามประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539

พื้นที่

ภูมิประเทศของตำบลหนองน้ำใสมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองระพีพัฒน์ไหลผ่าน และมีคลองชลประทานผ่านทำให้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง นอกฤดูกาลทำนาจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทำขนม ทอผ้าไหม เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

– ตำบลหนองน้ำใสมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน
– มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
– มีโทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ 8

การเดินทาง

การเดินทางเข้าไปยังตำบล มีถนนติดต่อกับอำเภอทุกหมู่บ้าน และมีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส และเส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์จากที่ว่าการอำเภอภาชี ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ขนมทองม้วน เห็ดฟาง ขนมกะหรี่ปั๊บ

สถานที่

1) วัดหนองเป้า
2) โรงเรียนบ้านหนองเป้า
3) ที่ทำการ อบต.
4) สถานีอนามัย
5) วัดโคกกลางศรีเจริญ
6) วัดหนองเครือบุญ
7) โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ
8) วัดธรรมสินธุ์โสภา
9) โรงเรียนธรรมสินธุ์โสภา

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดหนองเป้าตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส
2วัดโคกกลางศรีเจริญตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง ตำบลหนองน้ำใส
3วัดหนองเครือบุญตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองเครือบุญ
4วัดธรรมสินธุ์โสภาตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านธรรมสินธุ์โสภา

สินค้าที่น่าสนใจ
1หัวโขนจำลอง(ทศกัณฑ์)
2กระหรี่ปั๊บขนมกระหรี่ปั๊บไส้ต่าง ๆ เช่น ไส้สับปะรด ไส้ถั่ว ไส้เค็ม
3ขนมทองม้วนหอม หวาน มัน กรอบ
4ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์
5ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์
6น้ำผลไม้ 25%จุดเด่น ผลิตจากผลไม้สด มีรสชาดจากน้ำผลไม้แท้ สีสันน่ารับประทาน
7ปลาร้าปรุงสำเร็จปลาร้าปรุงสำเร็จ
8ผ้าขาวม้าผ้าขาวม้า
9ผ้าไหมผ้าไหมพื้นสีหลากหลายตามต้องการ มีขนาดกว้าง 40 นิ้ว ยาว 20 เมตร
10เห็ดฟางดอกเห็ดสด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 1 =