ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าของชาวบ้านทราบว่าสมัยก่อนมีราษฎรอพยพมาจากเวียงจันทร์ มาตั้งบ้านเรือนอยู่ เรียกว่ากลุ่มตะโก กลุ่มดอนหญ้านาง ต่อมามีจำนวนบ้านเรือนมากขึ้นและพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า ต้นหญ้านางขึ้นทั่วไปทั้งหมู่บ้าน เมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงได้ตั้งชื่อว่า ตำบลดอนหญ้านาง

พื้นที่

ตำบลดอนหญ้านางมีลักษณะเป็นที่ดอนต้องอาศัยสูบน้ำจากคลองชลประทานในการทำการเกษตร โดยพื้นที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล คือ บริเวณหมู่ที่ 1,2 และ 10 ส่วนพื้นที่ดอนอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองขุนนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าไปยังตำบล มีถนนติดต่อกับอำเภอทุกหมู่บ้าน และมีรถไฟสายเหนือผ่าน หมู่ 3,5 ตำบลดอนหญ้านาง เส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์จากที่ว่าการอำเภอภาชี ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หัวโขน กระถางโรมัน พรมเช็ดเท้า

สถานที่

1)วัดตะโก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
2)สถานีอนามัยตำบล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
3)โรงเรียนตะโก-ดอนหญ้านาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
4) วัดดอนหญ้านาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
5) วัดวิมลสุนทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
6) โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ตั้งอยู่ที่ 4
7) ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 5
8) วัดบ้านพลับ หมู่ที่ 6
9) โรงเรียนวัดบ้านพลับ หมู่ที่ 6
10) วัดทุ่งชาน หมู่ที่ 10

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดตะโกตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่2 ตำบลดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดวัดมหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่เศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ มีหมู่บ้านและท้องทุ่งอยู่โดยรอบ ภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถหลังเก่าและหลังใหม่ ศาลากลางเปรียญ ฯลฯ มีพระเกจิที่เชี่ยวชาญสรรพเวชวิทยาและเมตตามหานิยม โชคลาภ
2

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระถางโรมันกระถางปลูกต้นไม้ มีความสวยงามคงทน
2พรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้าทำจากผ้า เป็นแบบสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และวงกลม
3หัวโขนเป็นหัวโขนขนาดมาตรฐานสำหรับแสดงโขน และหัวโขนขนาดเล็กเหมาะเป็นของที่ระลึก มีทั้งหน้ายักษ์ หนุมาน ฤาษี เป็นต้น
4ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 73 = 82