ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา

ในอดีต ตำบลนี้มีการเลี้ยงควาย,วัว (โค) เป็นจำนวนมาก ตอนเย็นหลังเลิกทำนาชาวบ้านจะนำโคอาบน้ำ กินน้ำ ที่ท่าน้ำริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมเป็นประจำ เลยเรียกว่า “ท่าโค” และบริเวณนี้มีป่าไผ่เป็นจำนวนมาก มีต้นโพธิ์ใหญ่ 2 ต้น ริมฝั่งแม่น้ำ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ไผ่ท่าโพ” ตำบลไผ่ท่าโพ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ้านไผ่ท่าโพเหนือ หมู่ 2 บ้านลำนัง หมู่ 3 บ้านไผ่ท่าโพใต้ หมู่ 4 บ้านวังปลากด หมู่ 5 บ้านเนินทอง หมู่ 6 บ้านเนินยาง หมู่ 7 บ้านไผ่พัฒนา หมู่ 8 บ้านใหม่แสงมรกต หมู่ 9 บ้านไผ่ท่าโพ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น หนองหอม หนองสายชนวนใหญ่ หนองผักตบ ฯลฯ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังจิก, ต.ไผ่รอบ, ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางลาย กิ่ง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน, ต.โพธิ์ทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 485 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.25 ของพื้นที่

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอถึงตำบล 7 ก.ม. เป็นถนนลาดยาง 4 สาย,ลูกรัง 3 สาย

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ,ที่นอน

สถานที่

1) อบต.ไผ่ท่าโพ
2) วัดไผ่ท่าโพเหนือ
3) วัดไผ่ท่าโพใต้
4) วัดใหม่โพธิ์เงิน
5) วัดลำนัง
6) หนองหอม
7) สถานีอนามัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1หนองหอมเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1กำไลเงินกำไลเงิน
2ที่นอนนุ่น– ที่นอนนุ่น 100 %
– มีหลายขนาด
3ที่นอนนุ่นที่นอนนุ่น
4ที่นอนนุ่นแท้100%ที่นอนนุ่นแท้100%
5สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผลิตจากสมุนไพรในท้องถิ่น มีสมุนไพรสำเร็จรูปมากกว่า 40 ชนิด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพิจิตร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

39 − = 30