ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่แต่ก่อนมีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้หนาแน่นและอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ต่อมาได้ย้ายเขตการปกครองมาขึ้นกับตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และตั้งเป็นตำบลทุ่งใหญ่ ขึ้นในปี 2536 อยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันตำบลทุ่งใหญ่เป็นเขตการปกครองท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเป็น 19 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนทุ่งใหญ่มีรายได้ทั้งสิ้นประมาณปีละ 10 ล้านบาท

พื้นที่

ตำบลทุ่งใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองหลักและคลองซอยหลายสายพาดผ่าน โดยรองรับน้ำจากแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผลให้ชาวตำบลทุ่งใหญ่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเนินสว่าง, ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และตำบลบึงนาราง กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำสวน หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,600 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสี่แยกทุ่งใหญ่ ตามถนนสายเอเชียหมายเลข 117

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักรสานผักตบชวา,ผ้าทอ,กระปุกออมสิน,แกะสลักหนัง

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ม.11
2) วัดทุ่งใหญ่ ม.1
3) วัดทุ่งประพาส ม.2
4) วัดห้วยคำตาล ม.3
5) วัดบ่อปิ้งเกลือ ม.4
6) วัดห้วยน้อย ม.5
7) วัดหนองพง ม.6
8) วัดคุ้มทิพย์ ม.8
9) วัดห้วยน้ำซึม ม.10
10) วัดรวมญาติธรรมสายทอง(วัดป่า) ม.11
11) สนามอนุรักษ์แย้ โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล
12) ป่าชุมชนบ้านเกาะเหนือ ม.18
13) โรงทอผ้าบ้านหนองพง ม.6

ร้านอาหาร
1ร้านปลาใหญ่สี่แยกทุ่งใหญ่ดงเสือเหลืองอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1จักสานผักตบชวานำผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋าหรือของใช้รูปแบบต่าง ๆ มากมายหลายชนิดหลายรูปแบบ
2ผ้าทอผ้าไหมและผ้าผ้าย
3ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพิจิตร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

6 + 4 =