ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางคลาน มีหมู่บ้านภายในตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน และตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน 6 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านบางคลาน หมู่ที่ 2 บ้านมาบชุมแสง หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะม่วง หมู่ที่ 4 บ้านสวน มะม่วง หมู่ที่ 5 บ้านวังตะโก หมู่ที่ 6 บ้านสวนมะม่วง

พื้นที่

ตำบลบางคลานมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำยม และแม่น้ำพิจิตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 94.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงชนบท สายท่าบัว – บางคลาน ระยะทาง 8 กิโลเมตร
ทางหลวงชนบท สายโพทะเล – บางคลาน ระยะทาง 17 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้กวน

สถานที่

1) วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)
2) วัดคงคาราม
3) วัดโพธิ์ศรี
4) โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
5) โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์)
6) โรงเรียนวัดคงคาราม
7) โรงเรียนบ้านหนองไผ่
8) สถานีอนามัยประจำตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)เป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อเงินและเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ซึ่งจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบในเมืองนครไชยบวร ทุกยุค ทุกสมัย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน
2วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลไม้กวนแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ ชมพู่กวน มะยมกวน และกล้วยกวน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพิจิตร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 3 = 3