ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา

เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 จะเป็นปีใดไม่ปรากฏ พระองค์ได้เสด็จประพาสบึงสีไฟและเมืองเก่า พระองค์ได้เสด็จทางชลมารค คือทางเรือ ประชาชนได้พร้อมใจกันทำท่าเสด็จขึ้นตรงหน้าเมืองพิจิตร ท่าน้ำที่จัดทำขึ้นจึงเรียกว่า “ท่าหลวง” หมู่บ้านนี้ก็เรียกว่าบ้านท่าหลวง เมื่อมีการจัดตั้งตำบลขึ้นจึงเรียกว่าตำบลท่าหลวงตามชื่อบ้าน สถานีรถไฟแต่ก่อนกเรียกชื่อสถานีว่าท่าหลวง และตลาดพิจิตรแต่ก่อนก็เรียกว่าตลาดท่าหลวง ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพิจิตร ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำน่านไหลผ่านกึ่งกลาง ตำบลทิศตะวันตกของแม่น้ำจะเป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1,2,4,5,8,10 และบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน หมู่ที่ 1,8 น้ำท่วมในฤดูน้ำ ส่วนทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน่านเป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 3,6,7,9 ในฤดูน้ำมีน้ำท่วม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากทาง, ต.ป่ามะคาบ, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ฆะมัง, ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน, ต.บ้านบุ่ง, ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองเก่า, ต.ดงป่าคำ, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงปลา ทำขนมจีน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,360 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 333 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.31 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1)ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115(พิจิตร-สามง่าม)ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
2)ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข113(พิจิตร-ตะพานหิน)ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
3)ถนนลาดยางสายพิจิตร-บ้านวัดขนุน-ดงป่าคำระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
4)ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1062(พิจิตร-บ้านบุ่ง-หัวดง)ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมจีน ,เตาต้มน้ำมันหอมระเหย

สถานที่

1) บึงตะโกน
2) วัดบึงสีไฟ
3) วัดคลองคู้
4) วัดคาทอลิก
5) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
6) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
7) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
8) บึงสีไฟ
9) ศูนย์ราชการจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดบึงตะโกนตั้งอยู่ หมู่ 2 ต.ท่าหลวง เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศรี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคน ตำบลท่าหลวง และตำบลใกล้เคียงเป็นสถานที่จัดแข่งเรือยาวประเพณีวัดบึงตะโกน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

ร้านอาหาร
1ขอนแก่นหมูย่างเกาม.8 อ.เมือง จ.พิจิตรอาหารประเภทย่าง
2ระเบียงน้ำม.8 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตรอาหารตามสั่ง
3ร้านลุงแอ๋วม.8อาหารประเภทเนื้อสัตว์

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมจีนขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มทำเป็นจับ
2ขนมทองพลับขนมทองพลับ
3เตาต้มน้ำมันหอมระเหยเป็นงานหล่อรูปทรงต่างๆ โดยแต่ละชิ้นงานจะเป็นเตาจุดไฟอยู่ด้านล่างซึ่งใช้ความร้อนจากน้ำมันพืช ส่งความร้อนให้น้ำที่ได้รับการหยดน้ำมันหอมจากธรรมชาติด้านบน เมื่อน้ำระเหยจะพาเอากลิ่นน้ำหอมระเหยไปในอากาศด้วย เพิ่มบรรยากาศหอมๆในห้อง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพิจิตร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

62 − = 58