ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา

บ้านหนองโสนเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ.2523 ทางราชการได้แยกหมู่บ้านหนองโสนและใกล้เคียงออกจากตำบลเนินปอ ตั้งเป็นตำบลหนองโสนตามชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลหนองโสนแบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 63,962 ไร่ มีราษฎรอาศัยอยู่จริง 1,726 ครัวเรือน จำนวนประชากร 7,758 คน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2538

พื้นที่

สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน การประกอบธุรกิจ 1.ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง 2. โรงสีและลานตากข้าว 4 แห่ง 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 19 กลุ่ม 4.ศูนย์สาธิตฯ 1 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบึงสามัคคี กิ่งอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,800 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางจากปากทาง ที่พักสายตรวจเนินปอ เข้าไป ประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ(มัดหมี่) และผ้าทอ(พื้น)

สถานที่

1) วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง
2) สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
4) สถานีตำรวจ (สภ.ต.) 1 แห่ง
5) โรงเรียนประถม 6 แห่ง
6) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวหอมนิลข้าวหอมนิล
2ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3ผ้ามัดหมี่ และ ผ้าพื้นผ้าทอมัดหมี่ ผ้าพื้น
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพิจิตร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

46 − = 44