ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองทรายแยกมาอยู่เขตการปกครองของกิ่งอำเภอสากเหล็ก เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.38 โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิจิตร มีระยะทางห่างจากจังหวัดพิจิตร เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากกิ่งอำเภอสากเหล็ก ระยะทาง 14 กิโลเมตร

พื้นที่

เป็นพื้นที่สูง ต่ำสลับกันไป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีปนลูกรังเป็นบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีลำคลอง 2 สาย คือ ลำคลองสารภีและลำคลองทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าเยี่ยม กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองหญ้าไทร กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
รองลงมาคือ ทำนา และอาชีพรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 653 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 638 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากสี่แยกสากเหล็กเมืองใหม่ไปทางตำบลท่าเยี่ยม ประมาณ 8 กม. แยกซ้ายมือเข้าตำบลคลองทราย ประมาณ 5 กม. (ถนนลาดยางและคอนกรีตตลอดเส้นทาง)

ผลิตภัณฑ์

ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี (ไก่ชน), การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สถานที่

1) ที่ทำการ อบต.
2) วัดหนองจั่ว/วัดโปร่งราษฎร์
3) วัดหนองตะเคียน/วัดหนองสาหร่าย/วัดคลองน้ำมัน
4) ร.ร.บ้านหนองจั่ว
5) ร.ร.บ้านหนองตะเคียน(ขยายโอกาส)
6) ร.ร.บ้านหนองสาหร่าย
7) สถานีอนามัย
8)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองทราย

สินค้าที่น่าสนใจ
1ถั่วคั่วทรายสายทวีปถั่วคั่วทรายสายทวีป
2ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี (ไก่ชนเลือดไทย)ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี (ไก่ชนเลือดไทย)
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพิจิตร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

61 − 52 =