ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ประวัติความเป็นมา

ชื่อตำบลไทรทอง ตั้งขึ้นตามสภาพของสถานที่ เล่าว่าเดิมมีต้นไทรใหญ่ อายุกว่า 100 ปี ผีดุมาก
อยู่ริมคลอง (ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรไม้แก่นในปัจจุบัน) ชายไทยมุสลิมเรียกว่า “ต้นยือไรฮาดู” แปลว่า ต้นไทรผีดุ
เมื่อตั้งกิ่งอำเภอไม้แก่น ในปี 2516 ตำบลไทรทองยังเป็นส่วนหนึ่งของตำบลไม้แก่น ในปี พ.ศ.2517
จึงแยกออกมาเป็นตำบลไทรทอง มี 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันส่วนหนึ่งของตำบลไทรทอง ได้แยกออกไปเป็นตำบลดอนทราย
ตำบลไทรทองปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน

พื้นที่

ภูมิประเทศทั่วไป เป็นดินร่วมปนทราย เหมาะสำหรับทำสวนมะพร้าว บางแห่งปรับสภาพเป็นที่นา แต่มี
ปัญหาดินเปรี้ยวลักษณะการตั้งบ้านเรือน ตั้งอยู่กระจัดกระจายตามแนวถนน ไม่ค่อยหนาแน่นมากนัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปาลุกาสามเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ปักผ้า,ทอผ้า,จักสานย่านลิเภา ตามโครงการพระราชดำริ, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,052 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถ ใช้เส้นทางรถยนต์ดวยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข เอ.18 ขนาด 4 ช่องจราจร จากตัวจังหวัด
ปัตตานี ไปทางทิศใต้ (เส้นทาง ปัตตานี – นราธิวาส) ผ่านพื้นที่ อำเภอยะหริ่ง,มายอ,ปะนาเระ,สายบุรี
ถึงบ้านต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทางประมาณ 60 ก.ม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 2 ช่องจราจร
ไปอีกระยะทางประมาณ 5 ก.ม. ถึงตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานีจึงแยกออกมาเป็นตำบลไทรทอง มี 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันส่วนหนึ่งของตำบลไทรทอง ได้แยกออกไปเป็นตำบลดอนทราย
ตำบลไทรทองปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

จักสานใบเตย

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น
2) โรงพยาบาลไม้แก่น
3) สถานีตำรวจภูธรอำเภอไม้แก่น
4) ที่ทำการ อบต.ไทรทอง
5) โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ (ร.ร.มัธยม)
6) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขไม้แก่น
7) วัดสารวัน

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดสารวันวัดสารวัน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านสารวัน ต.ไทรทองเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนสารวัน บริเวณวัดสะอาดโล่ง มีพระอุโบสถสวยงามเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแถบนี้
2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาเยี่ยม มีศาลารวมใจที่ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่พักผ่อนและบริการประชาชน

สินค้าที่น่าสนใจ
1จักสานใบเตย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดปัตตานี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

41 + = 51