ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่ดง , ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทิศใต้ ติดกับ อ.ตาเทาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ตาเนาะเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอ&#36 […]

ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา บ้านเจ๊ะเหมเดิมเป็นหมู่บ้านของชาวจีน ต้นกำเนิดของชาเจ๊ะเหม ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่า นายอาผา ซึ่งเป็นพ่อของ นายอาแล นำพันธุ์ชามาจากประเทศจีนแล้วมาปลูกที่หมู่บ้านเจ๊ะเ&#3627 […]

ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา คำว่า “แม่ดง” หมายถึง ป่าใหญ่ ป่าทึบ ตำบลแม่ดง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง ต่อมาปี พ.ศ.2523 ได้แยกพื้นที่ออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ ตั้งชื่อว่า “ตำบลแม่ดง” แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีน&# […]

ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ตำบลเอราวัณเดิมอยู่ในตำบลกายูคละ เป็นหมู่บ้านที่ติดสันเขา และมักมีช้างเดินทางไปชักลากไม้บนเขา หลังจากทำงานเสร็จก็จะพักในหมู่บ้านแอแจ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดิม จึงได้ตั้งชื่อตำบลเป็นสัญล […]

ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา บ้านผ่านศึกได้รวมตัวกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตัดเย็บเสื้อผ้า เริ่มต้นดำเนินการแต่ละครัวเรือน หลังจากนั้น อบต.ฆอเลาะได้จัดซื้อวัสดุอุตสาหกรรมกลุ่มได้รวมตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่& […]

ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ตำบลกายูคละ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม บางทีเป็นที่ราบสูง สำหรับที่ราบลุ่มจะในหมู่ที่ 1,2,3,7,8 พื้นที่ราบสูงจะพบในหมู่ที่ 4, 5, 6 สำหรับพื้นที่ราบลุ่มจะมีน้ำขังเกือบตลอดปี และเป็นพรุ ตำบลกายูคละ มีพื้น […]

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ในอดีตพื้นที่ตำบลโคกเคียนเป็นที่ราบ มีบางส่วนเป็นเนินเขา มีชาวมลายูได้เดินทางมาขึ้นฝั่งชายทะเล และได้นำเอาต้นตะเคียนมาปลูกตามเนินเขา ซึ่งเนินเขาชาวบ้านเรียกกันว่า”โคก” และได้ตั้งหล […]

ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนชาวบ้านในอำเภอตากใบ ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ในตำบลลำภู ซึ่งเดิมนั้นมีลำคลองไหลผ่าน และตลอด 2 ฝั่งลำคลอง จะมีต้นลำภูขึ้นอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้&#36 […]

ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มคนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยมาจากดุซงญอ อำเภอระแงะ และอำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปัตตานี จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ในเขตทุ่งนา ที่ราบ และโยรอบ ๆ บริเวณ มีต้นไม้ใหญ& […]

ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา บางปอ คือลำคลองที่มีต้นปอตลอดแนวทั้ง 2 ฝั่ง ปัจจุบันยังมีต้นปอปรากฎอยู่มากมาย เมื่อประมาณ 120 ปีเศษ มีราษฎรมาจากหมู่บ้านเปดัง ประเทศมาเลเซีย ได้ล่องเรือไปทำมาค้าขายระหว่างเมืองบางนรา หรือแ&#36 […]

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดเขตชุมชนในตำบลที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดนราธิวาสเป็นเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2479 และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส &#364 […]

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ตำบลกะลุวอเหนือ เป็นตำบลที่แยกจากตำบลกะลุวอ เมื่อ พ.ศ. 2513 ซึ่งเดิมเป็นเมืองหนึ่งของรัฐปัตตานี ราษฎรส่วนใหญ่มาจากปัตตานีและตากใบ กะลุวอเป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่า “กลัว” ภาษาตรังกานู แปลว่า “ถอย&# […]

ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา สืบเนื่องจากพ่อค้าจากตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางจากตรังกานูด้วยเรือสำเภาบรรทุกสินค้าประเภท ถ้วย ชามสังคโลกและอื่น ๆ โดยเดินเรือมาทางทะเลอันดามันเข้าสู่จังหวัดนราธิวาส ผ่านแม่&#360 […]

ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา “มะรือโบออก” เป็นภาษายาวี แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ประเภทไม้เนื้อแข็ง เป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกว่าบ้านมะรือโบ ชุมชนเดิมอพยพมาจากบ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ 5 ต.ม&#3632 […]

ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ในอดีตตำบลบูกิต มีชื่อเรียกว่า บ้านกือแย แต่เพราะสภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา ผู้คนในยุคนั้น จึงเรียกว่า “บูกิต” ซึ่งแปลว่า ภูเขา และเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้ พื้นที่ ตำบลบูกิต มี […]

ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา “เจาะไอร้อง” มาจากคำว่า “บือเจาะ” ซึ่งแปลว่า แตก หัก แอรอง เป็นชื่อของภาชนะส่วนพระองค์ของกษัตริย์สมัยก่อน ซึ่งได้ทำตกหลังจากเสด็จผ่านจึงเรียกชื่อว่า “บือเจาะ แอรอง” ซึ่งเมื่อเขียนเป็นภา& […]

ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ตำบลสุไหงโก-ลก เดิมเป็นป่าดงดิบรกร้างว่างเปล่าในตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านเรียกว่าปาจันตุหลี ซึ่งเพี้ยนมาจาก “จือแรตูลี” หมายถึง ป่าดงดิบที่มีความทึบมากเรียกไม่ไ&# […]

ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ตำบลมูโนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงโกลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 8 กิโลเมตร เมื่อประมาณ 100 ปีเศษ ที่บ้านมูโนะเป็นท่าเรือ ซึ่งราษฎรสัญจรไปมาทางแม่น้ำสุไหงโ&#358 […]

ตำบลป่าเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา คำว่า “ปาเสมัส” เป็นภาษยาวีท้องถิ่นแปลว่า “ทรายทอง” คนดั้งเดิมได้บอกกล่าวว่า พื้นที่บางส่วนติดชายแดนมาเลเซีย มีแม่น้ำสุไหงโกลก จะมีเนินทรายสีขาวตลอดทั้งสองฝั่งไทย-มาเลเซีย ในช่วงเวลาเ&#3 […]

ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมา ตำบลปูโยะมีหมู่บ้านในเขตปกครอง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านลาแล หมู่ที่ 2 บ้านปูโย๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 4 บ้านกูแบอีแก หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะแดง พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดู เขตพ&#363 […]