ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านควนมุดก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยแยกจาก ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มาขึ้นการปกครองกับอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแยกจากอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื&#3657 […]

ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เดิมเป็นชื่อของหม่อมบุญ ซึ่งตามประวัติได้มีหม่อมเณรน้อย หม่อมเณรใหญ่ ซึ่งเป็นตระกูลของ”ไชยบาดาล”และตระกูล”เณรานนท์” ได้อพยพหนีพม่าเมื่อประมาณ ปี 2310 เดินทา […]

ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งโพธิ์มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่2 บ้านโคกแร่ หมู่3 บ้านเขายิก หมู่4 บ้านใสหินตั้ง หมู่5 บ้านอ้ายเลา หมู่6 บ้านเตาปูน พื้นที่ – เนื้อที่ ลักษณะภูมิประเทศ […]

ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนหนองคว้าได้นำชื่อของสถานีรถไฟควนหนองคว้า มาตั้งเป็นชื่อของตำบล ขณะนั้นได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลควนหนองคว้า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2537 พร้อมกับการประกาศจัดตั้งอำเภอจุฬาภรณ์ ปัจจุบัน&#362 […]

ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา อำเภอขนอมเดิมเป็นเมือง ๆ หนึ่ง ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาระหว่าง พ.ศ.1893 – 1912 ได้รับการสำรวจเข้าอยู่ในทำเนียบการปกครองในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีฐานะเป็นตำบล ๆ หนึ่งของอำเภอสิชล ยกฐาน&#3 […]

ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนทอง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 3 ตำบลของอำเภอขนอม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านธารทอง หมู่ 2 บ้านทควนทอง หมู่ 3 บ้านบางคู หมู่ 4 บ้านเจดีย์หลวง หมู่ 5 บ้านหน้าเหมือง หมู่ 6 บ้านค&#3621 […]

ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลขนอม เดิมชื่อ “เมืองตระนอม” สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1908 โดยเจ้าอินทราซึ่งมีพระชายาชื่อ เจ้าหญิงสนตรา (ธิดาของพระพนมวัง และพระนางเสดียงทอง) ต่อมามีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสิชล จนกระทั่ง […]

ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาเหรง แยกจากตำบลกะหรอ เมื่อปี พ.ศ.2529 เมื่อคราวจัดตั้งกิ่งอำเภอนบพิตำ สันนิษฐานว่า เมื่อก่อนในพื้นที่ “บ้านนาเหรง” มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายมะพร้าว เรียกว่า ” ต้นเหรง” มีอยู่จำนวนม […]

ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ความเป็นมาและความหมายของคำว่า นบพิตำ มาจากชื่อบ้าน “นบ” และบ้าน “พิตำ” รวมกัน สืบเนื่องจากราษฏรในพื้นที่ผลผลิตทางการเกษตรในท้องที่ข้างเคียง ทำให้มีการเรียกติดปากว่า “นบพิตำ” ซึ่งมีความ&# […]

ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลกะหรอ เป็นตำบลเก่าแก่ ตามประวัติ เล่าขานว่า เป็นสถานที่เล่น “กาหรอ” ของคนโบราณ ต่อมาเรียกเพี้ยน เป็น “กะหรอ” พื้นที่ – เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ระยะห่างจาก กิ่งอำเภอนบพิตำ ปร&#3 […]

ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลกรุงชิงได้แยกจาก ตำบลนบพิตำ เมื่อปี พ.ศ.2529 ตามประวัติศาสตร์คาดว่า เป็นเมืองเก่าโบราณ มีชื่อว่ากรุงชิง มีบ้านกรุงนางตั้งอยู่ในตำบล และยังมีหลักฐานติดต่อกับเขตกรุงชัง พื้นที่ – เนื้อที่ อ& […]

ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลหลักช้างเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอน 9ข ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุ& […]

ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลสวนขัน เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลละอาย ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอช้างกลาง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสวนขัน หมู่ 2 บ้านเทพรัตนา หมู่ 3 บ้านยางในลุ่ม หมู่ 4 บ้านน้ำน&#3 […]

ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา ตำบลช้างกลาง การยกทัพด้วยพล 17 หมื่น ของพระเจ้าสุชิตราชแห่งตามพรลิงคม (นครศรีธรรมราช) ไปตีอาณาจักรละโว้ เมื่อ พ.ศ. 1570 ย่อมแสดงว่า นครศรีธรรมราชได้ใช้กองทัพช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และช้างที&#36 […]

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียด และความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีตรา 12 นักษัตรล้อมรอบ