ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสาริกา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดง, บ้านสวนหงษ์, บ้านสาริกา, ้บ้านกุดรัง, บ้านเขานางบวช, บ้านใหม่, บ้านวังดอกไม้, บ้านบุ่ง, บ้านพราหมณี, บ้านโพธิ์งาม, บ้านเขาแดง, บ้านโนนบก ตำบลสาริกา นั้น แต่เดิมเรียก “บ้านมุ่ง” และด้วยพื้นที่ของ ตำบลสาริกา เป็นภูเขา และที่ราบลุ่มประกอบด้วย มีทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามคือ น้ำตก ในสมัยประชาชนพากันเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกดังกล่าวและพบนำเอี้ยงสาริกาเป็นจำนวนมาก
จึงพากันเรียกน้ำตกนั้นว่า “น้ำตกสาริกา” จึงกลายเป็นที่มาของ
ตำบลสาริกา”

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่านพื้นที่เป็นที่ลาดเขาจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ค้าขาย เช่น ทำนา ทำสวนผลไม้ ตำบลสาริกา อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 8 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หินตั้ง ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาพระ, ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ไร่, รับราชการ
อาชีพเสริม ทำดอกไม้ประดิษฐ์, ทำไม้กวาด, การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบ

การเดินทาง

ใช้เส้นทางนครนายก-น้ำตกสาริกา เดินทางโดยรถยนต์ ถนนลาดยางแยกจากถนนใหญ่ นครนายก-น้ำตกสาริกา สี่แยกประชาเกษม ไปทางน้ำตกลานรัก เดินทางจากตัวเมือง ถึงน้ำตกสาริการะยะทาง 12 กม. ถึง น้ำตกวังตะไคร้ 16 กม

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์-ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด-ผ้าบาติก-ผลไม้แช่อิ่มตากแห้ง

สถานที่

1.น้ำตกสาริกา
2.น้ำตกลานรัก
3.วังตะไคร้
4.วัดเขานางบวช
5.วัดตำหนัก
6.วัดชำนาญรังสรรค์
7.วัดถ้ำสาริกา
8.ครัวมะนาว (ร้านอาหาร, ที่พัก)
9.ณัฐ-ทิพ (ร้านอาหาร)
10.โพธิ์แดงรีสอร์ท (ที่พัก)

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกสาริกาเป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำบลสาริกา อ,เมือง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหมายเลข 3049 ระยะทาง 12 กม. แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง 3050 อีก 3 กม. ทางลาดยาวตลอด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลตกจากหน้าผาถึง 9 ชั้น
2น้ำตกสาริกา ภาพด้านท้ายน้ำ ก่อนที่จะเดินไปถึงชั้นล่างของน้ำตก (เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการประชาคมทั้งในระดับตำบล และ อำเภอ เพราะน้ำตกสาริกาเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อ อยู่คู่กับจังหวัดนครนายก มีความสวยงาม และใกล้กรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวก)

โรงแรม
1กรีนวิว รีสอร์ท409 หมู่ที่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0 3738 5013, 08 6069 9533 ,
08 9 825 4410, 08 4012 4057
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, มีเต็นท์ไว้บริการสำหรับผู้ที่ชอบบรร
ยากาศแบบแค้มป์ปิ้ง
2กาญาตรี รีสอร์ท 130/7 หมู่ 1 ต.สาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 089 490 1116, 086 069 4061, 085 091 9203
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 600 – 3,000 บาท
3ขวัญนคร เมาเทนวิว รีสอร์ท 251/14 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 08 1915 2778, 08 1381 7056
จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 2,000 – 3,500 บาท
4ค่ายลูกเสือสาริกา หมู่ 11 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0 3731 1481, 0 3731 1628
เรือนพัก 4 หลัง, กระโจม 10 หลัง
5จุมภฏพันธุ์ทิพย์ อุทยาน วังตะไคร้หมู่ 1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 037-385164-5 , 08-1989-0365
โทรสาร : 037-385165
จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 500 – 2,800 บาท
6ช่อชะมวง รีสอร์ท 92 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0 3738 5222, 0 3738 5220
โทรสาร : 0 3738 5189
จำนวนที่พัก 28 ห้อง, ราคา 1,500 – 5,000 บาท
7ธิดาแกรด์วิว โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท124 หมู่ 2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 037-328265-6
โทรสาร : 037-328267
จำนวนที่พัก 27 ห้อง
8บลูไดมอนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา117/5 หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 08 1803 9279 , 08 7834 8789
โทรสาร : 0 3738 5262
จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 790 – 7,000 บาท
9บ้านกลางไพร123 หมู่ 1 ตำบลสาริกา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 08-6530-0371 , 08-1628-4223
จำนวนที่พัก 3 หลัง , ราคา 500 – 2,500 บาท
10บ้านต้นไม้ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 08 1947 7022
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 1,000 – 2,500 บาท
11บ้านพักน้ำตกนางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0 3731 1288 กด 4
จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 700 – 1,500 บาท
12บ้านสวนบัวรีสอร์ท 148/3 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0 3738 5244, 0 1665 1081
โทรสาร : 0 3738 5245
จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 900 – 3,500 บาท
13บ้านสวนศรีสุข 58/5 หมู่ที่ 2 ตำบลสาริกา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 081-805-4204 , 081-435-8614 ,
037-385-289-90
จำนวนที่พัก 33 ห้อง , ราคา 1,000 – 13,000 บาท
14บ้านสวนสาริกา รีสอร์ท 148/3 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0 3738 5244, 0 2939 4715, 08 1909 4164
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 750 – 1,800 บาท
15บ้านสวนเยาวมาลย์228/5 ซ.ขวัญนคร ถ.นครนายก-นางรอง
ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 08 7025 4901, 08 9813 7302
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 800 – 1,500 บาท / บ้านปีกไม้สักสไตล์คันทรี่ ท่ามกลางดอกไม้นานาพรรณ และสายน้ำธรรมชาติ
16บ้านแก้ว รีสอร์ท 174 หมู่ 1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 08 1400 4940
จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 1,200 – 3,000 บาท
17ภูมินทร์ รีสอร์ท 271 หมู่ 1 ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 0 1804 2793
จำนวนที่พัก 8 หลัง, ราคา 1,200 – 3,500 บาท
18ภูเขางาม รีสอร์ท 269/6 หมู่1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0-3738-5252-4
โทรสาร : 0-3738-5251
จำนวนที่พัก 180 ห้อง, ราคา 1,350 – 1,750 บาท
19ภูโอบน้ำใส คันทรี่ รีสอร์ท18/1 หมู่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 037 328 363, 081 551 1566
แฟกซ์ : 0 3732 8370
42 ห้อง รวมห้องสูทและวิลล่า ราคา 800-1,500 บาท
20รอยัล ฮิลส์ รีสอร์ท 100 /3 หมู่ 2 ถ.สาริกา-นางรอง
ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 037-328406-10 , 02-722-7018-9
โทรสาร : 037-328408
จำนวนที่พัก 91 ห้อง , ราคา 1,800 – 5,000 บาท
21ริมธาร รีสอร์ท 304 หมู่ 1 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก 2600
โทร : 0 3738 5340, 0 1305 8085, 0 6888 9616
จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 1,000 – 1,800 บาท
22วินดา เฮ้าส์ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 08 1307 1440
จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 1,200 – 3,000 บาท
23สมฤดี รีสอร์ท 34 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 08 1922 1774, 08 9924 1555
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 1,000 – 3,000 บาท
24สระมะนาวรีสอร์ท แอนด์ ครัวมะนาว34 หมู่4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 0 3732 8327, 0 3732 8313,
08 1430 4846
โทรสาร : 0 3732 8313
จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 800 – 1,500 บาท
25สวนหงษ์ การ์เด้นวิว รีสอร์ท 150 หมู่ 2 ถ.นครนายก-นางรอง ต.สาริกา
อ.เมือง จ.นครนายก
โทร : 0 3732 8079, 08 9771 0729
จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 550 – 11,000 บาท
26อิงดอย รีสอร์ท 77/2 ทางแยกน้ำตกลานรัก ตำบลสาริกา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0 3738 6400
จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 500 – 1,500 บาท
27แพ แคนู แคมป์ 245 หมู่ 1 ต. สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 08 1217 2403 , 08 1481 9054
มีพื้นที่ให้บริการกางเต็นท์
28โพธิ์แดง รีสอร์ท124 หมู่2 ถนนสาริกา-นางรอง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 0 3732 8265-6
โทรสาร : 0 3732 8267
จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 500 – 3,500 บาท
29โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท 148/12 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
โทร : 08-4147-3290
ราคา 2,000 – 7,000 บาท

ร้านอาหาร
1ณัฐทิพกม.9 หมู่4 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
โทร.01-9444275,(
อาหารตามสั่งทุกชนิด

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วย เผือก มัน ฟักทอง แปรรูปกล้วย เผือก มัน ฟักทอง แปรรูปตราปรางทิพย์ เช่น กล้วยฉาบ เผือกหวาน มันต่อเผือกหวาน ฟักทองเค็ม เป็นต้น
2กังหันน้ำกังหันน้ำ
3กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิดกิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด
4ชุดพระชุดพระ
5ดอกไม้ประดิษฐ์จากไส้มันสำปะหลังดอกไม้ประดิษฐ์จากไส้มันสำปะหลัง
6น้ำดื่มตราแคนูน้ำดื่มตราแคนู
7ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วงแจกันไม้มะม่วง รูปแบบต่าง ๆ
8ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น กล้วยอบม้วน กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ กะท้อนอบแห้ง มะขามแช่อิ่ม เป็นต้น
9ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อแดดเดียว หมูแดดเดียว เป็นต้น
10ผลไม้แช่อิ่มตากแห้งใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้วัตถุดิบจากในหมู่บ้าน ตำบล
11ลวดดัดประยุกต์ลวดดัดประยุกต์เช่น กรอบรูป โคมไฟ พวงกุญแจ เป็นต้น
12ส้มโอส้มโอ
13ส้มโอส้มโอ
14ส้มโอขาวน้ำผึ้งส้มโอขาวน้ำผึ้ง
15หน่อไม้แฟนซีอัดขวดแก้วหน่อไม้แฟนซีอัดขวดแก้ว เป็นการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ ผัก ผลไม้ และลายไทย นำมาต้ม อัดขวดแก้ว สามารถเก็บไว้ได้นานปี
วัตถุดิบที่ใช้ หน่อไม้ไผ่ตง
16หมูแดดเดียวหมูแดดเดียว
17หัตถกรรมไม้ไผ่แกะสลักหัตถกรรมไม้ไผ่แกะสลัก
18เต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสด
19เนื้อหวานเนื้อหวาน
20ใบโพธิ์ห่อการบูรใบโพธิ์ห่อการบูร
21ไดฟูกุสด(วานิลลา) ไส้ธัญพืชรวมไดฟูกุสด(วานิลลา) ไส้ธัญพืชรวม
22ไม้กวาดดอกหญ้า (บ้านเขาแดง)ไม้กวาดดอกหญ้า
23ไม้กวาดดอกหญ้า (บ้านโนนบก)ไม้กวาดดอกหญ้า
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดนครนายก.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 87 = 97