ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาสีนวน จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยแยกออกจากตำบลศรีบุญเรือง ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลในปี พ.ศ.2514 และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2540 ชื่อของตำบลมาจากบ้านนาสีนวนอยู่ศูนย์กลางนาสีนวนเป็นชื่อทุ่งนาที่มีดินเป็นทรายและนุ่ม ชาวบ้านเรียกว่า “นวม หรือ นวน” จึงตั้งขื่อว่า “ตำบลนาสีนวน” มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลนาสีนวนเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านนาสีนวน หมู่ 2 บ้านส้มป่อย หมู่ 3 บ้านโนนศรี หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อม หมู่ 5 บ้านคอนสาย หมู่ 6 บ้านท่าไค้ หมู่ 7 บ้านนาแล หมู่ 8 บ้านส้มป่อยเหนือ หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ หมู่ 10 บ้านคำภูเงิน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ทางด้นทิศตะวันตออกจดแม่น้ำโขง ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง ภูเขา และป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ดงเย็น อ.เมือง และ ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ิทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.คำอาฮาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำประมงน้ำจืด
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

– มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
– ประปาบาดาลและบ่อน้ำใช้ครบทุกหมู่บ้าน
– โทรศัพท์สาธารณะมีใช้ 9 หมู่บ้าน ยกเว้น หมู่ 9

การเดินทาง

ตำบลนาสีนวนตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 12 กม. มีทางหลวงแผ่นดินสายมุกดาหาร – ดอนตาล ผ่านตำบล

ผลิตภัณฑ์

อุทยานแห่งชาตมุกดาหาร

สถานที่

1. อบต.นาสีนวน
2. สถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง
3. ภูผาเทิบอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว
1อุทยานแห่งชาติมุกดาหารได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 105 ตอนที่ 235 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2531 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 มีเนื้อที่ทั้งหมด 48.5 ตร.กม. หรือประมาณ 30,312.5 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมือง ไปทางทิศใต้ประมาณ 17 กม. ภายในอุทยานมีจุดเด่น คือ ภูผาเทิบ เป็นประติมากรรมหินทรายรูปทรงแปลก ๆ ซึ่งตั้งซ้อนกันอยู่
2อุทยานแห่งชาติมุกดาหารอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร : 01-2210755

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล่องเอนกประสงค์กล่องเอนกประสงค์
2จักสานตะกร้าไม้ไผ่จักสานตะกร้าไม้ไผ่
3จักสานตะกร้าไม้ไผ่จักสานตะกร้าไม้ไผ่
4ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมุกดาหาร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

52 − 44 =