ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำอาฮาน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านคำอาฮาน หมู่ 2 บ้านเหมืองบา หมู่ 3 บ้านคำเขือง หมู่ 4 บ้านพราน้อน หมู่ 5 บ้านดงมัน หมู่ 6 บ้านคำเม็ก หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 บ้านโคกสูง หมู่ 9 บ้านเหล่าดาม หมู่ 10 บ้านโค้งสำราญ หมู่ 11 บ้านนิคมสหกรณ์ หมู่ 12 บ้านเหล่าคาม

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกได้อย่างดี ราษฎร์ทั่วไปเป็นคนอีสาน มีวัฒนธรรม และจารีตประเพณีเดียวกัน มีพื้นที่ 104.72 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไม้กวาด, ทอผ้า, ทำสวนทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคของตำบลมีไว้บริหารสะดวกครบครัน

การเดินทาง

สามารถใช้เส้นทางสายถนนชยางกูรมุกดาหาร – อุบลราชธานี ระยะทาง 6 กม. หรือเดินทางจากอุบลราชธานี – จ.มุกดาหาร ระยะทาง 190 กม. สถานที่ตั้งสำนักงาน อบต. ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด

สถานที่

1. เขามโนขันธุ์
2. วัดภูหินขันธ์
3. ศพด. โค้งสำราญ
4. ศพด. โนนสะอาด

สินค้าที่น่าสนใจ
1ไม้กวาดดอกแขม
2จักสานจากดอกหญ้า (ไม้กวาด)เป็นไม้กวาดที่มีความแข็งแรง คงทน กวาดสะอาด
3ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่
4เสื้อเย็บมือเสื้อเย็บมือ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมุกดาหาร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 48 = 50