ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา เมื่อประมาณ 150 ปีมา แล้ว มีนายแห้วไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านวังแสง ครั้งแรกมี 3 ครัวเรือน มีป่าไม้จำนวนมากชื่อว่าต้นแสง และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ มีห้วยเป็นวั&#35 […]

ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ประมาณปี พ.ศ.2507 มีชาวอเมริกันมาตั้งถิ่นฐานทัพอยู่ที่ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ปัจจุบันคือโรงเรียนมิตรภาพ มาจากความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อเมริกา และตำบลมิตรภาพแยกออกจากตำบลหนองกุง เมื่อปี &#361 […]

ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกก่อ เป็นหนึ่งในจำนวน 13 ตำบลของอำเภอเมืองมหาสารคาม หมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกก่อ ชั้น 5 ซึ่งยกฐานะ เป็น อบต. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 พื้นที่ ตำบลโคกก&# […]

ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแวงน่างเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม มี 16 หมู่บ้าน มีการทำแคร่ไม้ไผ่จำหน่าย ส่วนมากจะทำในหมู่บ้าน ดอนบม และหมู่บ้านหินตั้ง บ้านดงน้อย เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกไม้ไผ่& […]

ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลแก่งเลิงจานเป็นตำบลที่มีความเก่าแก่มากตำบลหนึ่ง แรกเริ่มเดิมทีมีคนกลุ่มแรกย้ายเข้ามาอยู่ในเขตตำบล โดยย้ายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดบ้าง จากบ้านค้อ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคามบ้าง เด&#3636 […]

ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งภูมิลำนาอยู่ที่เนินดินแห่งหนึ่ง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้ที่เป็นต้นเขวาจำนวนมาก กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในตำบลเขวา ครั้งแรกมาตั้ง&#3606 […]

ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกิ้ง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ ตำบลเกิ้งมีพื้นที่ 19,763 ไร่ ติดลำน้ำชีโดยตลอด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสาร […]

ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยแอ่ง เป็น 1 ใน 14 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม แบ่งแยกมาจากตำบลเขวา อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน 10 หมู่บ้าน เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบ&#3621 […]

ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองโนเป็น 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอเมืองมหาสารคามโดยได้แยกมาจากตำบลโคกก่อและได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ ปี พ.ศ.2534 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี พ.ศ.2540 มีหมู่บ้านอ&# […]

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองปลิง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองมหาสารคาม ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวนาคำ, หมู่ที่ 2 บ้านป่ากุง, หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู, หมู่ที่ 4 บ้านจำนัก, หมู่ที่ 5 บ้านโคกสี, หมู่ท […]

ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลลาดพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามทางทิศเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร เดิมแบ่งแยกออกจากตำบลเกิ้ง ปัจจุบันเป็นตำบลลาดพัฒนามีพื้นที่ท&#3633 […]

ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลบัวค้ออยู่ห่างจากจังหวัดมหาสารคามประมาร 24 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 29.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,623 ไร่ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นคลื่นลอนลาด มีที่ราบและที่เนินสลับกั&# […]

ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าสองคอน เป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่ตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองมหาสารคาม จากทั้งหมด 13 ตำบล และจัดได้ว่าเป็นตำบลเก่าแก่ที่ได้จัดตั้งมานานแล้ว ราษฎรได้อพยพมาจากอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ป&# […]

ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าตูม มี 10 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1, บ้านกุดเจียน หมู่ที่ 2, บ้านท่าตูม หมู่ที่ 3, บ้านโปโล หมู่ที่ 4, บ้านหนองข่า หมู่ที่ 5, บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 6, บ้านอ้อยช้าง หมู่ที่ 7, บ้านหนองคู หมู่ที่ 8, บ้านท […]

ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2479 มีคณะเทศมนตรีชุดแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2480 โดยนายบุญช่วย อัตถากร เป็นนายกรัฐเทศมนตรี สำนักงานเทศบา&# […]

ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลดอนหว่านแยกจากตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ.2486 มี 13 หมู่บ้าน และต่อมาในปี 2534 ได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบัวค้อ มี 10 หมู่บ้าน และตำบลดอนหว่าน มี 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันกำนันชื่อ นา&# […]

ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนทอง แยกมาจากตำบลหนองซอนเมื่อปี 2536 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทย-อีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีป่าไม้สลับทุ่งนา มีพื้นที่ทั้งหมด 19,518 ไร่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ต&#3 […]

ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเหล่าบัวบาน เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเชียงยืน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเชียงยืน โดยได้แยกการปกครองออกจากตำบลนาทอง ในปี 2538 อยู่ห่างจากอำเภอเชียงยืนประมาณ 19 กิโลเมตร ตำบ& […]

ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเสือเฒ่าเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมานาน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาไทยอีสาน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ส่วนมากทำนา มีพื้นที่ทั้งหมด 53.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,327 ไร่ เขต&#3 […]

ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา ตำบลเชียงยืน ก่อตั้งประมาณ ปี พ.ศ. 2436 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 108 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงยืน ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน พื้นที่ ตำบลเชียงยื&#3609 […]