ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแก้งแกเป็นตำบลที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน โดยมีแม่น้ำชีเป็นเส้นแบ่งความแตกต่าง รอบ ๆ บริเวณแม่น้ำจะมีต้นแกขึ้นมากมาย ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า แก้งแก ในปี 2537 แยกการปกครองเป็นอีกตำบลหนึ่งเป็นตำบลเลิงใต้ โดยใช้แม่น้ำชีแบ่งแนวเขตตำบล ปัจจุบันตำบลแก้งแกมี 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลแก้งแกเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านใกล้กัน อยู่รอบ ๆ เขต อบต. มีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมดีงาม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาล ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 670 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลแก้งแกสะดวกสบายมากเพราะถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 ผ่านหมู่บ้านต่าง ๆข องหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านและถนนเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นถนนลาดยาง 95 %

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก
2.โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
3.ลำห้วยวังเลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำปลาร้าต้มสุกบรรจุขวดน้ำปลาร้าต้มสุกบรรจุขวด
2ผักปลอดสารพิษเป็นผักที่ปลูกโดยเน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการป้องกันแมลงโดยวิธีทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

55 + = 56