ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่าแยกการปกครองจากตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย เมื่อปี พ.ศ.2512 ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาษที่ใช้เป็นภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตำบลเหล่ามีพื้นที่ทั้งหมด 39.26 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน มีนายวิเศษ สีทองเกตุ เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลเหล่ามีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกลาดต่ำลงทางด้านทิศตะวันออก ทำให้เกิดภูมิประเทศที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน และมีที่ราบลุ่มแถบริมฝั่งบึงกุย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ตำบลเหล่ามีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมุ่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะรวมทั้งหมด 11 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางสู่ตำบลเหล่า 2 เส้นทางหลัก คือ เส้นทางที่ 1 แยกจากถนนสายบ้านไผ่-โกสุมพิสัย เยื้ยงที่ว่าการกิ่ง อ.กุดรัง(สายโสกขุ่น-โกสุมพิสัย)ระยะทาง 14 กม. เส้นทางที่ 2 แยกจากสายมหาสารคาม-ขอนแก่น เยื้องตลาดสดเทศบาล ระยะทาง 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
2.สถานีอนามัย
3.บึงกุย
4.สะดืออีสาน
5.ดอนพระแท่น
6.วัดดอนตูมสามัคคี

สถานที่ท่องเที่ยว
1บึงกุยเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื่อที่ประมาณ 2,700 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกันหลายตำบล สำหรับตำบลเหล่า ติดต่อกับบ้านดอนตูม บ้านเขวา และบ้านยางสินไชย รวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
2สะดืออีสานเป็นศูนย์กลางหรือสะดือของภาคอีสาน อยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเหล่า ซึ่งขณะนี้เป็นที่สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน ในการผลักดันและสนับสนุนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
3วัดดอนตูมสามัคคีธรรมเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นริมฝั่งบึงกุยเขตบ้านดอนตูม หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่า เป็นแหล่งรวมใจและศรัทธาของมหาชนในทางพุทธศาสนาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลและอำเภอรวมทั้งอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง
4ดอนพระแท่นเป็นแท่งหินศิลาแลงสี่เหลี่ยมเจาะส่วนกลาง ตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชนบ้านแท่น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพวกขอมที่เดินทางมาจากลพบุรีและได้แวะพัก ณ ที่แห่งนี้ ก่อนเดินทางไปสักการะพระธาตุพนม

ร้านอาหาร
1ร้านน้องปลา124 หมู่ที่ 2 ตรงข้ามศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ตำบจำหน่ายอาหารไทยและอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้น และผ้าโสร่ง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

13 − 8 =