ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขื่อนจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2462 โดยมีขุนขจร เขื่อนเขตต์ ได้อพยพราษฎรมาจากบ้านโนนเมือง(ต.ยางท่าแจ้ง ปัจจุบัน) มาตั้งบ้านเรือนเป็นคนแรกและราษฎรได้เลือกขุนขจร เขื่อนเขตต์ เป็นกำนันคนแรก และได้ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านเขื่อนตามนามสกุลขุนขจร มีกำนันปกครองตำบลถึงปัจจุบัน 7 คน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทำการเกษตรเกือบทั้งหมด ดินเป็นดินทราย บางส่วนมีสภาพดินเค็ม พื้นที่ทั้งหมด 14,667 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,232 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางผ่าน 2 สายคือ สายโกสุมพิสัย-เชียงยืน และสายบ้านเขื่อน-กู่ทอง ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัยประมาณ 13 กิโลเมตร สภาพการคมนาคมสะดวกทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย

สถานที่

1.วัดจันทร์อุทัย
2.สถานีอนามัยตำบลเขื่อน
3.สถานีตำรวจชุมชนตำบลเขื่อน
4.องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าฝ้ายทอมือเป็นการนำเส้นด้ายฝ้ายสีต่าง ๆ มาทอเป็นผืนลวดลายตามต้องการ เช่นลายเกล็ดเต่า ผ้าฝ้ายพื้นเรียบมีหลายสี
2ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 65 = 72