ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขวาไร่ตั้งเมื่อ พ.ศ.2500 โดยแยกการปกครองออกจากตำบลวังยาว 9 หมู่บ้าน และจากตำบลแพง 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน มีนายคำปัน ดรเถื่อน เป็นกำนันคนแรก และต่อมาประชากรได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกหมู่บ้านขยายการปกครองออกไปอีก ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน มีครัวเรือน 2,284 ครัวเรือน โดยมีนายคำผอ อัรนมาก เป็นกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลเขวาไร่อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโกสุมพิสัย ห่างจากอำเภอ 15 กิโลเมตร ตามถนนสายโกสุม-ท่าพระ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 118.625 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 74,139.375 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนงาม, ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังขาว, ต.โนนสมบูรณ์ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,307 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,547 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางคมนาคมมี 3 เส้นทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 เข้าทางสามแยกท่าพระ อ.โกสุมพิสัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2300 เข้าทางบ้านหนองแหน กิ่งอำเภอกุดรัง จ.มหาสารคาม และถนนลาดยางจากบ้านดอนจำปา ต.โพนงาม ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบ้านโคกกลาง ต.เขวาไร่

ผลิตภัณฑ์

ต้นหอม

สถานที่

1.วัด13 แห่ง
2.โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
3.โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4.สถานีอนามัย 2 แห่ง
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
6.ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง
7.ที่ทำการ อบต.1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวหอมนิลข้าวหอมนิล
2ต้นหอมเพาะปลูกได้ตลอดปี อายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 38-45 วัน ต้นสูงโดยประมาณ 1 ฟุต ต้นสีขาว ใบสีเขียว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

9 + 1 =