ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเหล็ก ได้แยกการปกครองจากตำบลเหล่า เมื่อปี พ.ศ. 2508 เดิมประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันตำบลหนองเหล็ก แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีนายสวัสดิ์ กาหลง เป็นกำนันคนปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด 95.8 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตก ลาดสู่ทางตะวันออก ทำให้เกิดสภาพที่ลุ่มสลับที่ดอนลักษณะลูกคลื่นปานกลาง ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม มีลูกคลื่นสลับบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเหล่า, ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกุดรัง, ตำบลนาโพธิ์ กิ่งอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย และ ตำบลนาโพธิ์ กิ่งอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,066 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,050 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางสู่ตำบลหนองเหล็ก เส้นทางที่ 1 แยกจากถนนสายบ้านไผ่ – บรบือ เยื้องทางเข้าที่ว่าการ กิ่ง อ. กุดรัง ระยะทาง 6 กม. เส้นทางที่ 2 แยกจากถนนสายมหาสารคาม – ขอนแก่น เยื้องตลาดสดเทศบาลตำบลหัวขวาง อ. โกสุมพิสัย ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย

สถานที่

1 องค์การบริหารส่วนตำบล
2 สถานีอนามัยตำบล
3 วัดหนองเหล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดหนองเหล็กเป็นวัดที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก
2วัดหนองเหล็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1ชาสมุนไพรกระชายดำชาสมุนไพรกระชายดำ
2น้ำมันเหลืองไพรน้ำมันเหลืองไพร
3ผ้าฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายทอมือ มีทั้งแบบพื้นเรียบและแบบมีลาย
4ผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ มีลวดลายหลายแบบ, ผ้าพื้น เป็นผ้าไหมพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 85 = 89