ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองโกแยกออกมาจากตำบลบ่อใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยมีหมู่บ้านขณะนั้น 7 หมู่บ้าน มีนายพันธ์ มานะศรี เป็นกำนันถึงปัจจุบัน ระยะทางห่างจากอำเภอบรบือถึงหนองโกประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลหนองโกเป็นที่ราบสูงและที่ราบ ฤดูแล้งแล้งมาก ความอุดมสมบูรณ์มีน้อยประกอบกับแหล่งเก็บกักน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองโน, ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบรบือ, ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกยาเตอร์กรีส

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,337 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้ถนน รพช.11032 จากบ้านบ่อใหญ่ถึงบ้านหนองโกและบ้านหนองคลอง และถนนลาดยางจากอำเภอบรบือผ่านบ้านเหล่าโพธิ์ โพธิ์ทอง ตำบลหนองจิกถึงบ้านหนองโก

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก
2.วัด จำนวน 6 แห่ง
3.สถานีอนามัยบ้านเปลือย
4.สถานีอนามัยบ้านหนองโก

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายพื้นเรียบ ผ้าขาวม้า ผ้าห่มทอจากเส้นฝ้าย มีความสวยงาม คงทน
2ผ้าห่มนวมผ้าห่มนวม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 59 = 66