ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองจิกเดิมรวมเป็นตำบลเดียวกับตำบลบรบือ เมื่อปี 2512 ได้แยกออกจากตำบลบรบือเป็นตำบลหนองจิก มีจำนวน 13 หมู่บ้านโดยมีนายจันดี ปัดทุมเป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันตำบลหนองจิกมีจำนวน20 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหนองจิกมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 58.345 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,465.71 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนคว่ำที่ราบหรือที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บรบือ, ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำพี้, ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองม่วง อ.บรบือ, ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บรบือ, ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
-มีระบบประปา 19 หมู่บ้าน
-มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ 15 หมู่บ้าน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางจากอำเภอบรบือถึงบ้านค้อ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เกลือไอโอดีน

สถานที่

1.วัด 13 แห่ง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำหวานกลิ่นส้ม ตราบีบี
2น้ำจ้มสุกี้น้ำจ้มสุกี้
3เกลือเสริมไอโอดีนเกลือสินเธาว์ซื้อมาจากบ้านกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และจากอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามนำมาเสริมไอโอดีนบรรจุถุงจำหน่าย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

8 + 1 =