ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังไชย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบรบือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนเกษตร หมู่ 2 บ้านดอนก่อ หมู่ 3 บ้านวังหิน หมู่ 4 บ้านโคกก่อง หมู่ 5 บ้านหัวหนอง หมู่ 6 บ้านโนนม่วง หมู่ 7 บ้านโนนสำราญ หมู่ 8 บ้านหนองกุงสว่าง หมู่ 9 บ้านดู่ใหญ่ หมู่ 10 บ้านแก่งสนาม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนแดง, ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองสิม, ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เลิงแฝก กิ่งอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,241 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 18 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมพื้นเรียบ

สถานที่

1. วัดดอนถ่อ
2. วัดโนนเกษตร
3. วัดโนนสำราญ
4. วัดวังหิน
5. วัดหัวหนอง
6. วัดอัมพวนาราม(โนนม่วง)

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่
2ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมพื้นเรียบเป็นงามฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านโนนสำราญ เป็นผ้าไหมทอมือด้วยความชำนาญ ประณีต สวยงามมีให้เลือกหลากสีหลายลาย
3หมอนฟักทองหมอนฟักทอง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 6 =