ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อใหญ่เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรบือ มีหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อปี 2534 ได้แยกตำบลออกไปเป็นตำบลหนองโก จำนวน 7 หมู่บ้าน ตำบลบ่อใหญ่คงเหลือ 12 หมู่บ้าน โดยมีนายนิพนธ์ มะราชลี เป็นกำนันคนปัจจุบันและมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็นเป็น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลบ่อใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบ มีสภาพแห้งแล้ง ความอุดมสมบูรณ์มีน้อยเนื่องจากมีฝนน้อย ประกอบกับสภาพดินไม่อุ้มน้ำและแหล่งเก็บน้ำมีน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,208 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 111 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.46 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ถึงบ้านบ่อใหญ่ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
2.วัด จำนวน 7 แห่ง
3.สถานีอนามัยบ้านบ่อใหญ่
4.สถานีบ่มยาสูบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 1