ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขวาใหญ่แยกมาจากตำบลท่าขอนยาง เมื่อปี พ.ศ. 2497 ขึ้นตรงต่อตำบลนาสีนวล และในปี 2500 แยกมาตั้งตำบลเขวาใหญ่ ประชาชนพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกันทรวิชัย ประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านทางตอนใต้ตลอดแนวเขตมีลำห้วยเชียงส่งไหลผ่าน มีฝายกักเก็บน้ำของกรมชลประทาน พื้นที่ทั้งหมด 55.35 ตร.กม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,602 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 121 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางเข้าตำบล 3 เส้นทาง คือ
1. จากบ้านท่าสองยาง – บ้านชี
2. บ้านท่าขอนยาง – บ้านส้มโฮง
3. บ้านบ่อน้อย ตำบลท่าสองคอน – บ้านหนองโน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1. โรงเรียน 6 แห่ง
2. วัด 8 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่
2ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่
3ผ้าไหมผ้าไหมทอเป็นผืน
4เสื่อกกเสื่อกก
5เสื่อกกบ้านดอนเงินเสื่อกก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

20 − = 15