ตำบลเหล่าดอกไม้ กิ่งอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่าดอกไม้อยู่ในเขตปกครองและพัฒนาของกิ่งอำเภอชื่นชม จัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2489 ประชาชนส่วนมากพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันประกอบด้วย 11หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลเหล่าดอกไม้ มีสภาพเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ประมาณ 21,650 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ชื่นชม กิ่งอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ อบต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โนนสูง อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.หนองกุง กิ่งอ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,506 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 950 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.08 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพ สามารถใช้เส้นทางสายมิตรภาพถึงจังหวัดขอนแก่นใช้เส้นทางหมายเลข 209 ผ่านอำเภอเชียงยืน ถึงสี่แยกอำเภอเชียงยืนแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงสาย 2268 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงตำบลเหล่าดอกไม้

ผลิตภัณฑ์

ข้าวจ้าวหอมมะลิ 105

สถานที่

1) ป่าโคกข่าว

สถานที่ท่องเที่ยว
1ป่าโคกขาวตั้งอยู่ในเขตกิ่ง อ.ชื่นชม บนถนนหมายเลข 209 เลยสี่แยกเชียงยืนไปคำใหญ่ประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่ป่าประมาณ 53387 ไร่ ธรรมชาติป่าไม้งดงาม

ร้านอาหาร
1บิ๊กเบลล์ม.4 ต.เหล่าดอกไม้อาหารตามสั่ง
2หน้าโรงแหอวนม.10 ต.เหล่าดอกไม้อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวจ้าวหอมมะลิ 105ผลผลิตทางเกษตร คือ ข้าวจ้าวหอมมะลิ 105
2ผ้าไหมผ้าไหม
3ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 26 = 35