ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแห่ใต้เดิมเป็นหมู่บ้านที่รวมอยู่กับตำบลยางน้อย ต่อมาปี 2536 ได้แยกการปกครองเป็นตำบลแห่ใต้ ซึ่งมีชื่อตามหนองน้ำที่อยู่บ้านแห่ใต้ เนื่องจากสมัยอดีตที่ผ่านมา ในหนองน้ำดังกล่าวจะมีลูกหินหรือชาวบ้านเรียก “หินแห่” อยู่มาก และชาวบ้านได้ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณหนองน้ำมาแต่โบราณ จึงเรียกกันติดปากว่าบ้านแห่ใต้

พื้นที่

เป็นตำบลที่อยู่ในเขตชลประทาน ประชาชนในตำบลมีอาชีพหลักในการทำนา เพาะเลี้ยงลูกปลา อาชีพเสริมซึ่งทำรายได้ให้แก่ประชาชนมากคือ ทอเสื่อกก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,360 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.20 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.91 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยตามถนนสายลาดยางสายโกสุม-เชียงยืนถึงบ้านยางน้อยเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร และจากบ้านยางน้อยถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื่อทอจากต้นกก

สถานที่

1.วัดทองมงคล
2.วัดสว่างชัยศรี
3.วัดบ้านห้วยม่วง
4.วัดบ้านโพนทอง
5.องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข
7.โรงเรียนขยายโอกาสบ้านแห่บริหารวิทย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1กางเกงชุดสตรีกางเกงชุดสตรี
2เสื่อกกบ้านคุยปอเสื่อกกบ้านคุยปอ
3เสื่อกกพับเสื่อกกพับ
4เสื่อทอจากต้นกกเป็นเสื่อที่ทอจากต้นกก และนำมาตัดเย็บเป็นพับ มีขนาดต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับขนาดความสูงของต้นกก
5เสื่อพับเสื่อพับ
6เสื่อพับมัดหมี่เสื่อพับมัดหมี่
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดมหาสารคาม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

72 − 62 =