ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศิลาทิพย์ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาตำบล ตำบลศิลาทิพย์ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลศิลาทิพย์แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลศิลาทิพย์ มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาเป็นส่วนใหญ่ สลับกับที่ราบลุ่มบ้างเล็กน้อย เหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน และทำนาได้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งต้องใช้น้ำฝนเป็นหลัก ไม่มีระบบชลประทาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบลจากอำเภอชัยบาดาลใช้ทางหลวงสายสระบุรี – หล่มสัก ประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำผึ้งเทพภักดี

สถานที่

1. สถานีอนามัยตำบลศิลาทิพย์
2. วัดสุนทรเทพคีรี
3. วัดดงน้อย
4. วัดซับยาง
5. วัดเขาหางตลาด
6. วัดซับสมบูรณ์
7. วัดซับไทร
8. วัดหนองหัววัว
9. วัดเนกขัมมะวิสุทธิ์วราราม
10.วัดซับผาสุข
11.วัดเขาสลัดได
12.วัดตะเคียนคู่
13.โรงเรียนสุนทรเทพคีรี
14.โรงเรียนดงน้อย
15.โรงเรียนโพธิ์นิมิตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือ
2ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์
3ผลิตภัณฑ์จากผึ้งน้ำผึ้ง คือ น้ำตาลบริสุทธิ์จากธรรมชาติ น้ำผึ้งจากดอกไม้ต่างชนิดกัน ย่อมมีโครงสร้างของน้ำตาลต่างกัน น้ำผึ้งบางชนิด เช่น จากดอกทานตะวัน งา มี คุณสมบัติพิเศษคือ จะตกผลึกได้เมื่ออยู่ในที่เย็น เรียกว่า ผลึกน้ำผึ้ง หรือแยมน้ำผึ้ง เหมาะสำหรับใช้ทาขนมปัง หรือชงในเครื่องดื่มแทนน้ำตาลทราย ส่วนการแก้การตลกผลึก โดยแช่น้ำอุ่น หรือตั้งตากแดด ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บน้ำผึ้งไว้ในตู้เย็น
4ผลิตภัณฑ์จากใยบวบผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
5หินทรายแกะสลักหินทรายแกะสลัก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลพบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

18 − = 9