ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตประมาณปี พ.ศ.2513 บ้านหนองมะค่า ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านหนองโพธิ์ทอง” หรือ “บ้านหนองโพธิ์ทะเล” ซึ่งถือว่าเป็นมงคล ขึ้นกับตำบลมหาโพธิ์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตอนเริ่มแรกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งมีประชาชนผู้คนจากถิ่นต่างๆ อพยพมาอาศัยอยู่และมีผู้นำหมู่บ้าน คือ นายสำรวย กิ่มเทิ้ง และต่อมาได้มีผู้คนอพยพมาอาศัยอยู่เพื่อทำมาหากินเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนใหญ่ขึ้น มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมสืบทอดกันมาจากท้องถิ่นบรรพบุรุษเดิมของตนเองต่างกันออกไปตามความเชื่อของแต่ละชุมชน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาหนึ่งลูกซึ่งอยู่ในหมู่ที่10 และหมู่ที่ 12

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวน ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 648 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.86 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองมะค่า สามารถเดินทางได้จากจังหวัดลพบุรีเข้าสู่เส้นทางอำเภอโคกสำโรงถึงวนเวียนโคกสำโรงเดินทางต่อมาถึงอำเภอหนองม่วงถึงสี่แยกหนองม่วง เลี้ยวขวามาตามถนนสายหนองม่วง-ศรีเทพ ประมาณ 42 กิโลเมตรถึงตำบลหนองมะค่า

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง, ถ่านอัดแท่ง

สถานที่

1. วัดหนองมะค่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1ถ่านอัดแท่งถ่านอัดแท่ง
2ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
3ผ้าไทยทอมือผ้าไทยทอมือตำบลหนองมะค่า เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าขาวม้า มีกรรมวิธีการผลิตหลายขั้นตอนทอออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นผ้าชุด ในหนึ่งชุดจะมีทั้งผ้าลายและผ้าพื้น เรียกว่า ผ้ามัดหมี่สี่ตะกรอ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลพบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

36 − 31 =