ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทาปลาดุก เดิมเป็นแคว้นทาปลาดุก เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินหัวเมืองประเทศราชให้ขึ้นกับส่วนกลางในปี พ.ศ.2441 ขึ้นอยู่กับแขวงในเมือง และนอกเมืองลำพูน ในปี พ.ศ.2458 ได้มีการตั้งแขวงแม่ทา แคว้นทาปลาดุก ขึ้นกับแขวงแม่ทา ต่อมาในปี พ.ศ.2485 ได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ทา แคว้นทาปลาดุกได้เปลี่ยนเป็นตำบลทาปลาดุก แยกออกมาจากอำเภอเมืองลำพูน ตำบลทาปลาดุก ประกอบด้วย 14หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทากู่ บ้านทาป่าสัก บ้านทาทุ่งไผ่ บ้านทาชมภู บ้านทาปลาดุก บ้านทาป่าเป่า บ้านทาสองท่า บ้านขุนตาล บ้านศรีทรายมูล บ้านปงอ้อ บ้านหน้าสถานี บ้านแม่ป่าข่า บ้านป่าตึง,บ้านป่าตึงเหนือ

พื้นที่

ตำบลทาปลาดุก ตั้งอยู่ตอนเหนือของอำเภอแม่ทา การตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่ตั้งอยู่สองฟากที่ราบลุ่มแม่น้ำทา กับลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำทา เช่น ห้วยแม่ป่าข่า ห้วยแม่ยอนหวาย ห้วยสองท่า ห้วยต้นผึ้ง ห้วยทรายขาว เป็นต้น โดยมีเทือกเขาขุนตาล (เทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก) เป็นแนวยาวอยู่สองทางทิศตะวันออกของตำบล ที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล กับเทือกเขาดอยพอ ทางทิศตะวันตก พื้นที่ตำบลมีทั้งสิ้น 143.74 ตรกม. หรือ 89,840 ไร่ พื้นที่กว่า 70% เป็นพื้นที่ป่า ที่บางส่วนเป็นของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทา และป่าชุมชน ที่ชาวบ้านกันไว้ใช้ประโยชน์จากการเก็บผลผลิตจากป่า นอกนั้นเป็นพื้นที่ทำกิน (ที่ไร่-ที่นา) พื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านกลาง และต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เวียงตาล และต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง และ ต.แม่ทา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
อาชีพรอง เลี้ยงโคขุน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,595 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,230 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางรถไฟ เป็นรถไฟสาย เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ โดยมีจุดขึ้น – ลง อยู่ 2 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟทาชมภู และสถานีรถไฟขุนตาล อ.แม่ทา จ.ลำพูน
2. เส้นทางคมนาคมโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 117 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเชียงใหม่-ลำปาง) ระยะทาง 645 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าสู่ตำบลทาปลาดุก ระหว่างกิโลเมตรที่ 46 และ 47

ผลิตภัณฑ์

ข้าวแต๋น,กล้วยทอดและ ข้าวเกรียบ

สถานที่

1. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
2. อุโมงค์รถไฟขุนตาล
3. สะพานขาวทาชมภู
4. วัดทากู่

สถานที่ท่องเที่ยว
1อุโมงค์รถไฟขุนตานตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านขุนตาน เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2450 ในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2461 เป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ยาวประมาณ 1,352.10 เมตร
2อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านขุนตาน เป็นสถานที่ตากอากาศ มีจุดชมวิวที่สวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ในช่วงหน้าหนาวจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมากันมากมาย
3วัดทากู่เดิมเป็นวัดร้าง อยู่ในป่าดงดิบ คงเหลือแต่ซากปรักหักพังของกำแพง อุโบสถเจดีย์ยอดด้วย ค้นพบราวปี พ.ศ.2439 ต่อมาปี พ.ศ. 2474 เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้มาพิสูจน์แล้วว่า สร้างมานานราว 300 – 400 ปีมาแล้ว (สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2074) เดิมชื่อ “วัดกู่แก้วสุขาวดี”

โรงแรม
1ขุนตาล วิว พอยท์ 222 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โทร : 08 1960 4913
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 1,000 บาท
2บ้านพักชมดาราอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา
จ.ลำพูน 51140
โทร : (053) 517456
ราคา 1,200 – 1,600 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1ร้านกระชังปลาทาชมหมู่ 4 บ้านทาชมภู ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา
จ.ลำพูน 51140
อาหารประเภทปลาสด, อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวแต๋น,กล้วยทอดและ ข้าวเกรียบข้าวแต๋น,กล้วยทอดและ ข้าวเกรียบ มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
2น้ำเสาวรสน้ำเสาวรส
3หมูทุบหมูทุบ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลำพูน.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

23 − = 20