ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาสัก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่เมาะทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่จาง บ้านปางป๋วย บ้านวังน้ำต้อง บ้านนาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ บ้านสบจาง บ้านแม่หล่วง และ บ้านข่วงม่วง

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ของตำบลนาสักส่วนใหญ่เป็นภูเขา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่จางตอนขุน และพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) หมู่บ้านต่าง ๆ ตั้งอยู่ตามที่ราบเชิงเขา ลักษณะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แห้งแล้ง มีพื้นที่โดยเฉลี่ยทั้งหมด 131.63 ตารางกิโลเมตร (80,000 ไร่)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่เมาะ และ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ประมง หาของป่า ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,251 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. จากตัวจังหวัดลำปาง ตามถนนสายลำปาง – แม่เมาะ – นาสัก ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
2. จากตัวอำเภอแม่เมาะ ตามถนนสายแมเมาะ – นาสัก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
3. จากสถานีรถไฟลำปาง – สถานีรถไฟแม่จาง – สถานีรถไฟปางป๋วย ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบนาสัก

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
2. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3. สถานีอนามัย 1 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง
5. หน่วยพิทักษ์ป่าไม้ 1 แห่ง
6. อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
7. สถานีรถไฟ 2 แห่ง
8. ทะเลสาบนาสัก

สถานที่ท่องเที่ยว
1ทะเลสาบนาสักทะเลสาบนาสัก เป็นทะเลสาบที่มีขนาดพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 12.30 ตารางกิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำแม่จาง มีทัศนียภาพสวยงามมาก รายล้อมด้วยป่าไม้และขุนเขา ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และแหล่งอาหารของชุมชน อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่เมาะประมาณ 40 กิโลเมตร มีการล่องแพชมป่าไม้ และเกาะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี “ปลาหลาม” ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดจากร้านอาหารที่มีไว้ให้บริการแก่ผู้ท่องเที่ยวในราคาที่ย่อมเยา
2ทะเลสาบนาสัก
3ทะเลสาบนาสัก

สินค้าที่น่าสนใจ
1ไวน์ผลไม้พื้นบ้านไวน์ผลไม้พื้นบ้าน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลำปาง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 2