ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจางเหนือเดิมเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปางเมื่อครั้งมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่เมาะจึงได้ผนวกให้เป็นตำบลในเขตปกครองกิ่งอำเภอแม่เมาะ เป็นตำบลที่อยู่ไกลอำเภอฯ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และมีภูเขาสลับบ้าง บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่โดยรวมประมาณ 269.06 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 43 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 8 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตและมีลูกรังบางส่วน

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมประดิษฐ์จากไม้สัก

สถานที่

1) วัดและสำนักสงฆ์
2) โรงเรียน
3) สถานีอนามัย
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) ถ้ำแต้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1ถ้ำแต้วถ้ำแต้ว เป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงาม ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย ปากถ้ำมีความประมาณ 3 – 4 เมตร ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีประเพณีพระธาตุดอยจุ้ ซึ่งพระธาตุดอยจุ้จะอยู่ไม่ไกลจากถ้ำแต้วมากนัก และมักจะมีนักท่องเที่ยวที่นิยมไพรมากันบ้าง ปัจจุบันกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง
2ถ้ำแต้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1เครื่องใช้ตกแต่งเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้สักผนวกกับฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้งานได้เอนกประสงค์
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลำปาง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

57 − 48 =