ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่พริก เป็นตำบลในเขตการปกครองของ อำเภอแม่พริก ( สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน) มีหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านแม่พริกลุ่ม 2.บ้านท่าด่าน 3.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 4.บ้านแม่พริกบน 5.บ้านสันป่าสัก 6.บ้านวังสำราญ 7.บ้านห้วยขี้นก 8.บ้านปางยาว 9.บ้านร่มไม้ยาง 10บ้านสันขี้เหล็ก 11บ้านแพะดอกเข็ม

พื้นที่

ตำบลแม่พริกเป็นตำบลเล็กๆ แต่ประชากรที่อาศัยอยู่จะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ส่วนใหญ่แรงงานหนุ่มสาวจะขายแรงงาน ต่างจังหวัด เช่น นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน กทม.และต่างประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ เป็นต้น จะมีผู้สูงอายุเป็นข้าราชการบำนาญก็มาก ต.แม่พริกจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องกัน บ้านเมืองสงบ ,ไม่มีปัญหาสังคม ,คดีความน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย,การคมนาคมสะดวก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงาะ จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระบาทวังตวง ต.แม่ปุ อ.แม่พริก
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สามเงา จ.ตาก และ อ.ลี้ จ.ลำพูน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ,ทำไร่,ทำสวนส้มเกลี้ยง,ลำไย,พริก,กระเทียม, กล้วย, มะละกอ (แขกดำ),ไร่ข้าวโพด,ถั่วเหลือง,ผักหวาน ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มมีผู้นิยมปลูกมากขึ้น และปลูกสวนป่า(ไม้สัก) ตามโครงการฯ ที่รัฐบาลส่งเสริมการปลูกป่า โดยจะร่วมกลุ่มในการปลูกสวนป่า ซึ่งจากปัจจุบันมีสวนสักบางรายที่ปลูกมาแล้วประมาณ 10 ปีจำนวนหลายพันต้น ซึ่งยังเป็นต้นสักขนาดกลาง
อาชีพรอง ทำกล้วยอบ และดอกไม้จากใบตองแห้ง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,716 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 385 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ทั้งรถส่วนตัว ,รถโดยสารประจำทาง ซึ่งจะมีรถผ่านไปมาตลอด ทั้งขาขึ้นและขาล่อง เพราะเป็นถนนพหลโยธินสายเอเชีย 4 เลน ระยะทางจากปากทางเข้าถึง ต.แม่พริก อ.แม่พริก ประมาณ 4 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ตลอดสายสะดวก ทิวทัศน์ร่มรื่น บรรยากาศดี โดยเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะผ่าน วัดพระบาทวังตวงอยู่ด้านขวามือ และประมาณ 3 กม.จะผ่าน สะพานแม่น้ำวัง( 1 ใน 4 ของปิง,วัง,ยม,น่าน)ซึ่งมีจะแม่น้ำไหลผ่านตลอด ผ่านสะพานลำห้วยแม่พริก ติดสวนสาธารณะ ซึ่งอนาคตจะมีเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงสินค้า, ตลาดสดของเทศบาลแห่งใหม่ ส่วนบริเวณปากทางเข้าอำเภอ จะมีสถานที่ราชการตั้งอยู่เด่นชัด ป้อมตำรวจ,โรงพยาบาลแม่พริก,โรงเรียนแม่พริกวิทยา (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ),เกษตรอำเภอแม่พริก ,และจะมีร้านอาหารอยู่หลายๆร้าน บริเวณ 2 ข้างทาง ส่วนสถานีตำรวจภูธรแม่พริก ,สถานีอนามัย ,ตลาดสด, ตั้งอยู่ในตัวอำเภอจากปากทางเข้า 4 กม. และปัจจุบันนี้ ที่ว่าการอำเภอแม่พริก (หลังใหม่) ได้ย้ายมาตั้งอยู่ปากทาง ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามกับ โรงพยาบาลแม่พริก ติดกันถนนสายเอเซีย 2 และมีแนวโน้มว่าส่วนราชการอื่น ๆ ก็จะย้ายไปตั้งอยู่บริเวณปากทางอำเภอแม่พริก เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบพลังแสงอาทิตย์

สถานที่

1. วัดแม่พริกลุ่ม (เป็นวัดเก่าแก่ดั่งเดิมของต.แม่พริก)
2. วัดดอยพระเจ้า (บ้านแม่พริกบน)
3. วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม (มีถ้ำน้ำผ่าผางามเป็นที่ท่องเที่ยว)
4. วัดพระบาทวังตวง (มีรอยพระพุทธบาทบนดอย)
5. ศาสนสถานพระบาทต้นห้วยแม่พริก (ปางยาว) มีรอยพระพุทธบาท 2 รอย

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม วัดถ้ำน้ำผ่าผางาม ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่พริก ระยะทางห่างจาก ถนนสายเอเซีย 2 ถนน 4 เลน ประมาณ 100 เมตร ทางเข้าเป็นถนนคอนกรีต บริเวณด้านหน้าได้มี รูปปั้นของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี สีทองอร่าม ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของภาคเหนือ และ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (ซึ่งจะได้มีการบรรจุองค์พระในปี 2550 นี้) ทางขึ้นเยี่ยมชมภายในถ้ำ มีบันไดนาคปูนทอดยาวถึงปากถ้ำ บรรยากาศภายในตัวถ้ำสวยงาม ตามธรรมชาติ,อากาศเย็นสบาย โดยจะมีวัดอยู่บริเวณทางขึ้น มีไฟฉายให้บริการ
2วัดพระบาทวังตวง วัดพระบาทวังตวง เป็นวัดที่ตั้งใกล้กับแม่น้ำวัง (แม่น้ำ 1 ใน แม่น้ำปิง,วัง,ยม,น่าน ) มีวิหารวัดเป็นหินอ่อนทั้งหลังสวยงามมาก และยังมีดอยสูงซึ่งเป็นประดิษฐ์สถานของรอยพระพุทธบาทจำลอง มีบันไดนาคทอดขึ้น 100 กว่าขั้น ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ตัวอำเภอแม่พริก ได้อย่างชัดเจน มีเรื่องเล่ากันว่า ในช่วงวันพระสมัยก่อนจะมีผู้พบดวงแก้วลอยขึ้นจากดอยพระบาทวังตวงอยู่บ่อยๆ

ร้านอาหาร
1ร้านอาหารริมห้วยหัวสะพานห้วยแม่พริกอาหารตามสั่ง,ถูกหลักอนามัย,ราคาเป็นกันเอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยอบพลังแสงอาทิตย์ผลิตเดือนละ 200 กล่อง มี 2 ขนาด คือ
1. กล่องใหญ่ 2. กล่องเล็ก (มี อย. จ.พ.ท.ลป 13/42)
2ดอกไม้จากใบตองแห้งเป็นการนำใบตองแห้งมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้รูปแบบต่างๆ
3สมุดบันทึกสมุดบันทึก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลำปาง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

13 − = 12