ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมตำบลแม่ปุ สันนิษฐานคงเป็นที่อยู่อาศัยของพวกลัวะ พวกยางเชื่อกันว่ามาจากอำเภอเถินหรือเชียงใหม่ ได้ยกพวกมาตั้งถิ่นฐานตามที่ราบสองฝั่งของแม่น้ำวัง โดยเกาะกลุ่มกันอยู่หนาแน่นตามแนวเส้นทางคมนาคม ชุมชนอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนอยู่ด้วยความสงบ รักใคร่สามัคคีกัน และได้ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมสืบต่อกันมา

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำสายหลัก และลำคลอง 3 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ 12.9 ตารางกิโลเมตร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.แม่ปุ อ.แม่พริก และ อบต.เถินบุรี อ.เถิน
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.แม่ปุ และ อบต.พระบาทฯ อ.แม่พริก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.แม่วะ อ.เถิน และ อบต.พระบาทฯ อ.แม่พริก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.แม่ปุ อ.แม่พริก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ (โค/สุกร)

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ใช้ครบทุกหมู่บ้าน ประปามี 2 หมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ 12 เลขหมาย หอกระจายข่าวมีทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลแม่ปุมีระยะทางห่างจากจังหวัดลำปาง 110 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 495 กิโลเมตร มีถนนสายหลัก 2 สาย คือ สายแม่พริก-เถิน และสายแม่ปุ-ผาปัง มีสำธารสำคัญ 2 แห่ง สำหรับข้ามแม่น้ำวังเพื่อออกสู่ทางหลวงแผ่นดิน

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล้วยอบเนยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลำปาง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

31 − = 29