ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสันดอนแก้วเป็นตำบลที่ 9 ของอำเภอแม่ทะ โดยแยกมาจากตำบลบ้านบอม เมื่อปีงบประมาณ 2532 มี หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน และได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ที่บ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว

พื้นที่

ตำบลสันดอนแก้วเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้านเป็นที่ราบสูง มีการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยแม่วะ ลำห้วยแม่กอก ลำห้วยแม่นาง แม่ทานแหล่งน้ำเหล่านี้มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน และจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลมีประมาณ 4 ใน 5 เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา , รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้า , รับจ้างเย็บกระเป๋า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,353 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนเข้าสู่หมู่บ้านมี 2 ทาง เข้าทางอำเภอสบปราบเส้นทางแรก อีกทางหนึ่งเข้าทางตำบลบ้านบอม

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอตีนจก, แหนมเห็ด

สถานที่

1) โรงเรียน 5 แห่ง
2) วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
3) สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
4) ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง
5) แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกห้วยอ้ออยู่ที่บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว มีน้ำตกสวยงาม เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ตอบแทนคุณงามความดีของมนุษย์
2ถ้ำแจ้งอยู่ในเขตบ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 มีภูเขาหินปูนมีโพรงถ้ำขนาดต่าง ๆ ภายในประกอบด้วยหินย้อยที่สวยงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1จักสานตะกร้าจักสานประดิษฐ์จากผิวไม้ไผ่
2ผ้าทอตีนจกผ้าทอตีนจกยกดอกหลายสี และยกดอกสีเดียว
3แหนมเห็ดบ้านสวนแหนมเห็ดบ้านสวน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดลำปาง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 5 =