ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ประวัติความเป็นมา ตำบลไชยบุรี เดิมชื่อ “เมืองไชยสุทธิ์อุตมบุรี” อยู่ในเขตการปกครองของเมืองเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยในสมัยนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนเขตการปกครองมาอยู่ในเขตของอำเภอท่าอุเทน และได้เ&#3611 […]