ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา ตำบลแม่กาษา เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอแม่สอด ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ 2 บ้านแม่กาษา หมู่ 3 บ้านแม่กื้ดใหม่ หมู่ 4 บ้านโกกไก่ หมู่ 5 บ้านแม่กื้ดสามท่า หมู่ 6 บ้านน้&# […]