ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติความเป็นมา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหัวหิน ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน หมู่ 3 บ้านป่าละอู หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 5 บ้านเฉลิมพร หมู่ 6 &# […]