ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลโพนางดำออก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสรรพยา ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าไทร หมู่ 2 บ้านโพนางดำออก หมู่ 3 บ้านสวนมะม่วง หมู่ 4 บ้านท้องคุ้ง หมู่ 5 บ้านงิ้ว หมู่ 6 บ้า&#3 […]

ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตกตั้งอยู่ในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอ 6 กิโลเมตร พื้นที่ – องค์การบริหารส่วนตำบลโพน& […]

ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาแก้ว ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีเขตการปกครองเต็มพื้นที่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านนมโฑ , หมู่ 2 บ้านหนองกุ้ง , หมู่ 3 บ้านเขาแก้ว หมู่ 4 บ้านนมโฑ ,หมู่ 5 บ้านโ […]

ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลหาดอาษา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสรรพยา ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหาดอาษา หมู่ 2 บ้านตึก หมู่ 3 บ้านบางตาเณร หมู่ 4 บ้านบางตาสุข หมู่ 5 บ้านท่าทราย หมู่ 6 บ้านศรีมงค&#3 […]

ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา ตำบลสรรพยามีความสำคัญทางด้านการเกษตรในระดับอำเภอ พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางทิศเหนือจรดใต้ และทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ส่วนทางทิศตะวันออกจะเป็นเขตที่อยู่อาศัยกลาง การพาณ […]

ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา เดิมที่ตำบลบางหลวงเป็นที่ราบลุ่ม และต่อมาก็ได้มีน้ำท่วมทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นแอ่งน้ำ และมีดอกบัวหลวงเกิดขึ้นมากมายเต็มบริเวณต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนจนทำให้ดินที่ขุดขึ้นมานั&#3 […]

ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมา บ้านตลุกเดิมเป็นพื้นที่มีแอ่งน้ำใหญ่ ภายในหมู่บ้าน เพราะคำว่า “ตลุก” หมายถึงแอ่งน้ำ ซึ่งสมัยก่อนเป็นแอ่งน้ำมีเป็ดมาเล่นน้ำอยู่เสมอ ทั้งมีเจ้าของและไม่มี เรียกว่า “ตลุกเป็ด” ต่อมามีคนเ&#3 […]

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชัยนาท

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท รายละเอียด และความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชัยนาท รูปธรรมจักรหน้าภูเขา ซึ่งหมายเอาได้ทั้งเขาสรรพยาและเขาธรรมามูล