ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา ตำบลสบแม่ข่า เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอ มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านท่าขี้ควาย หมู่2 บ้านน้ำโท้ง หมู่3 บ้านเกาะ หมู่4 บ้านท่าศาลา หมู่5 บ้านหนองคำ พื้นที่ &#3 […]