ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลศาลารีไทยตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำป่าสักตรงข้ามกับที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน พื้นที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับริมฝั่งแม่น้ำป่าสักเหมาะแก่การเพาะป […]