ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประวัติความเป็นมา ตำบลวัดหลวง เป็นเขตการปกครองหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ค่อนไปทางจังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม ประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตำบลวัดหลวงมีเนื้อที่ทั้งหมด 12,834 ตาราง […]